Būsto pritaikymas neįgaliesiems
2020-02-12

Savivaldybės administracija organizuoja būsto pritaikymą neįgaliesiems vadovaudamasi Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

2019 metais neįgaliesiems pritaikyti 5 būstai, 2 būstų pritaikymą organizavo Ukmergės rajono savivaldybės administracija, 3 neįgalieji būsto pritaikymą atliko savarankiškai. Viso 2019 m. būstų pritaikymo darbams panaudota 25 259,84 Eur, iš jų 15 356,89 Eur valstybės biudžeto lėšų, 9 902,95 Eur - savivaldybės biudžete šiam tikslui numatytų lėšų. Eksploatuojami 5 keltuvai (liftai), panaudota 1 851,30 Eur, iš jų 1 311,77 Eur valstybės biudžeto lėšų, 539,53 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

Neįgaliesiems pritaikytos sanitarinės patalpos, praplatintos durys, įrengti turėklai, ranktūriai, atlikti dėl būsto pritaikymo atsiradę būtini, tiesiogiai su atliekamu būsto pritaikymu susiję apdailos ir paprastojo remonto darbai.

Primename, kad kiekvienas asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų (ar jam atstovaujantis asmuo), kuris negali laisvai patekti į būstą ir jame judėti, gali pateikti savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (9 kab. tel. 8 340 60332, el. p. l.sabaliauskiene@ukmerge.lt) laisvos formos prašymą pritaikyti būstą.

Kartu su prašymu pateikiama:

 • neįgaliojo pažymėjimo kopija;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • mokinio ar studento pažymėjimo kopija (teikia besimokantys asmenys);
 • išrašas ar jo kopija iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros.

Būstas gali būti pritaikomas asmenims, kuriems nustatytas:

- specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

- bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis;

- kitų techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynių, ramentų ir pan.);

- specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios.

Prioritetai teikiami:

- neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir jiems paskirtos dializės procedūros;

- besimokantiems asmenims;

- dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.

Būsto pritaikymo terminas:

Suaugusiam neįgaliajam būstas yra pritaikomas 1 kartą per 10 metų, išskyrus atvejus, kai asmeniui dėl pasikeitusios sveikatos būklės ar ugdymosi poreikių reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai. Tokiu atveju yra pritaikomas tik tas pats būstas, kuris asmeniui jau buvo pritaikytas

Asmenims, kuriems buvo skirtas laiptų kopiklis būstas gali būti pritaikomas nepraėjus 10 metų terminui. Tokiu atveju sprendimą dėl pritaikymo tikslingumo priima komisija.

Asmenims nuo 7 iki 24 metų būstas gali būti pritaikomas nepraėjus 10 metų terminui. Tokiu atveju sprendimą dėl pritaikymo tikslingumo priima komisija.

Reikalavimai pritaikomam būstui:

 • būstas turi būti neįgalaus asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;
 • būsto savininkui neturi būti apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;
 • dėl būsto teisinio statuso neturi būti iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.);
 • būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai turi sutikti, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;
 • būstas turi būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
 • naujos statybos būstas turi būti baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;
 • būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas);
 • būstas neturi būti nuomojamas (išskyrus socialinį būstą).

 

2019 metų pabaigoje eilėje dėl būstų pritaikymo laukė 13 neįgaliųjų.

Būsto pritaikymo poreikį nustato Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija. Būsto pritaikymo darbų išlaidos dengiamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų 100 procentų.

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra