KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PARAMAI GAUTI PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“
2020-05-13

 Skelbiamas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Ukmergės rajono savivaldybėje 2020 m. projektų atrankos konkursas


Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia 2020 metų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinimo Ukmergės rajono savivaldybėje projektų atrankos konkursą ir kviečia teikti paraiškas.

Paraiškų pateikimo terminas – nuo 2020 m. balandžio 22 d. iki 2020 m. gegužės 22 d.  1530val.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Paraiškas gali teikti seniūnijų teritorijose esančios registruotos ir veikiančios:

bendruomeninės organizacijos kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;

kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;

religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Paraiškų teikimas:

Lydraštis, paraiška ir pareiškėjo deklaracija turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti, lapai sunumeruoti ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegti. Paraiška gali būti pateikta asmeniškai organizacijos ar jos įgalioto asmens, paštu registruotu laišku arba įteikta pašto kurjerio. Paraiška teikiama su lydraščiu.

Elektronine versija pateikiama nuskanuota paraiška su parašais MS PDF formate. 

Paraiškos priimamos ir registruojamos savivaldybės administracijos priimamajame (Kęstučio a. 3, Ukmergė, 1 kab.) iki 2020 m. gegužės 22 d.  1530  val.

Karantino metu, tvarkingai susegtos paraiškos su dokumentais pateikiamos į pašto dėžutę ant Savivaldybės pastato sienos nuo Senojo Teismo pastato pusės.

Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip šiame skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data.

Paraiška pateikta elektronine versija siunčiama el.paštu: priimamasis@ukmerge.lt.

Teikiamas vienas paraiškos su priedais egzempliorius.

Išplėstinės seniūnaičių sueigos vertins paraiškas, priims sprendimus dėl rekomendacijų pateikimo projektų finansavimui bei vykdys projektų įgyvendinimo stebėseną.

Paraiškos rengiamos vadovaujantis:

  • Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Ukmergės rajono savivaldybėje Aprašu;
  • Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-30 įsakymu Nr. 13-429, kuriame numatyta didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma.
  • Ukmergės rajono seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų protokoliniais sprendimais patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos projektinės veiklos seniūnijoje;

KONKURSO SĄLYGOS IR DOKUMENTAI

Paraiškų teikimo sąlygas rasite čia

Aprašą rasite čia

Paraiškos formą ir pareiškėjo deklaraciją rasite čia.

Projekto sąmatą rasite čia

Direktoriaus įsakymą rasite čia

Seniūnaičių sueigų patvirtintos prioritetinės vykdytinos veiklos čia

Vertinimo anketą rasite čia

Konfidencialumo pasižadėjimą rasite čia

Nešališkumo deklaracija rasite čia

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistė Reda Liubomirskienė, tel.  (8 340 41798) mob. +370 618 03671 ,
el. p.  r.liubomirskiene@ukmerge.lt    

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra