Nemokami pietūs visiems priešmokyklinukams ir pirmokėliams: kreiptis galima jau dabar
2020-07-14

Nuo Naujų mokslo metų nemokami pietūs visose rajono ugdymo įstaigose skiriami mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (priešmokyklinukams) ir pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (pirmokams).

Svarbu žinoti, kad teisę į nemokamus pietus turi visi priešmokyklinukai ir pirmokai nepriklausomai nuo šeimos pajamų.

Kreiptis dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui ar (ir) pirmokui galima jau dabar užpildant prašymą-paraišką.

Dėl paramos mokiniams  vienas iš mokinio tėvų (įtėvių) (toliau-pareiškėjas)  skyrimo kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios savivaldybės administracijos institucijas: kaimo seniūnijų gyventojai į seniūnijas, miesto gyventojai į Socialinės paramos skyrių. Jei gyvenamoji vieta nedeklaruota, kreipiasi į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.  Kai pareiškėjas deklaruoja gyvenamąją vietą kitame rajone, o faktiškai gyvena Ukmergės rajone, dėl paramos kreipiasi į faktinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos institucijas.

Jei kreipimosi dėl paramos mokiniams (nemokamo maitinimo ir mokinio reikmenų įsigyjimo) metu šeima gauna piniginę  socialinę paramą pagal LR Socialinės  paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui ar seniūnijai prašymą paramai mokiniams gauti.

Jei pareiškėjas nėra socialinės išmokos gavėjas, tuomet, skiriant paramą mokiniams, yra vertinamos šeimos paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi pajamos. Tuomet prie prašymo yra pateikiamos pažymos apie gaunamas pajamas (su darbo santykiais susijusias pažymas, apie mokamus alimentus ar esant poreikiui kitas pažymas).

Bendra tvarka parama mokiniams skiriama, jei pajamos 1 šeimos nariui yra ne didesnės nei 187,50 €. Ligos, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaikus, kai šeimoje yra 3 ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus, pajamos vienam šeimos nariui ne didesnės nei -250 €.

Visais minėtais atvejais prašymai gali būti pateikiami asmeniškai arba elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS svetainėje www.spis.lt).

Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, pareiškėjas gali kreiptis nuo einamųjų metų liepos 1 dienos.

Kad mokinys gautų paramą mokinio reikmenims prasidedant mokslo metams, pareiškėjas gali kreiptis nuo liepos 1 dienos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra