Parengti „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių Kauno g. ir Žiedo g. atkarpų rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, Ukmergės mieste, projektas“ projektiniai pasiūlymai
2020-05-13

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių Kauno g. ir Žiedo g. atkarpų rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, Ukmergės mieste, projektas“ projektiniai pasiūlymai.

 

1. Statinių statybvietės adresas

Kauno ir Žiedo gatvių sankryža, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

 
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)

Susisiekimo komunikacijos: gatvės.

 
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus

Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt; tel. 8 69961112.

 
4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio projekto vadovas (autorius)
Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt; tel. 8 69961112.
 
5. Statytojas

Ukmergės rajono savivaldybė, Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė; el. paštas: savivaldybe@ukmerge.lt;
tel.8 34060302.

 
6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.ukmerge.lt).

 
7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-06-01 darbo dienomis 8:00-17:00 val.; tel. 8 60214040; paštu UAB „URBAN LINE“, adresu  Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; el. paštu vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt; bei viešojo susirinkimo metu.

 
8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas

Viešasis susirinkimas įvyks 2020-06-01 18:00 val. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pirmojo aukšto salėje, adresu Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė. Karantino atveju viešas susirinkimas bus vykdomas tiesiogiai nuotoliniu būdu:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGUxMGNkMDItOGJmZC00YWY4LThkMDctNDMxMTU0MTllODQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d034cba3-045c-4e5b-aff1-23ec0d90092d%22%2c%22Oid%22%3a%2251b77c91-8c1b-483e-8657-877d9efd0b42%22%7d

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI


 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra