Pirminė teisinė pagalba

  UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TVIRTINU
Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Juozas Varžgalys
2012-09-20

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012 m. rugsėjo 20 d. Nr. 08.01.
Ukmergė

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

08.01.

2.

Administracines paslaugos versija

1. versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pirminė teisinė pagalba

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama interesantams - Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių piliečiams, kurių deklaruota ar faktinė (kurie neturi deklaruotos) gyvenamoji vieta yra Ukmergės rajone-norintiems gauti teisinę pagalbą.

Pirminė teisinė pagalba yra:
• teisinė informacija;
• teisinės konsultacijos;
• teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas;
• patarimai dėl ginčo sprendimo be teismo;
• veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.
Konsultacijai reikia registruotis tel.211 2744.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos pakeitimo įstatymu pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją. Jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės

paslaugos teikimą

– Lietuvos Respublikos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo įstatymas, 2005-01-20 Nr. X-78

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi

pateikti asmuo

–  prašymas;
–  asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti

institucija (prašymą nagrinėjantis

tarnautojas)

– Dokumentai apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Rimas Jurgilaitis
Tel.: +370 340 60308
El. paštas: rimas.jurgilaitis@ukmerge.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 d. d.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

–  

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pridedama

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę

paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

–  

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Ukmergės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Ukmergės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2013-01-21 10:46:09