Skelbimas apie parengtą SPAV atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą
2020-06-03

Informuojame apie Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 13-1028 “Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo” rengiamo Teritorijos apie 20 ha tarp Ramygalos ir Žiedo g. Ukmergėje detaliojo plano, patvirtinto 2006 m. birželio 22 d., įsakymu Nr. 13-631, koregavimo žemės sklype Žiedo g. 14 (Kad. Nr. 8170/0005:11) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV).

Planavimo organizatorius Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Kęstučio a. 3, tel. 8 340 60302, faks. 8 340 63370, LT-201114, Ukmergė.

Planavimo iniciatorius – UAB „Narbutas International“.

Plano pavadinimas - Teritorijos apie 20 ha, tarp Ramygalos ir Žiedo g., Ukmergėje, detaliojo plano, patvirtinto 2006 m. birželio 22 d., įsakymu Nr. 13-631, koregavimas žemės sklype Žiedo g. 14 (Kad. Nr. 8170/0005:11)

Planavimo uždaviniai ir tikslas atlikti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2006 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 13-631 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto teritorijos apie 20 ha, tarp Ramygalos ir Žiedo gatvių, Ukmergėje, detaliojo plano koregavimą, žemės sklype Žiedo g. 14, kad. Nr. 8170/0005:11, keičiant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus (užstatymo tankumą ir intensyvumą), vadovaujantis Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Detaliojo plano koregavimas atliekamas sklype suformuotame vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 13-518 ,,Dėl žemės sklypo esančio Žiedo g. 14, Ukmergėje, formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“  patvirtintu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu.

Priimtas sprendimas ir motyvai – priimtas sprendimas neatlikti Teritorijos apie 20 ha, tarp Ramygalos ir Žiedo g., Ukmergėje, detaliojo plano, patvirtinto 2006 m. birželio 22 d., įsakymu Nr. 13-631, koregavimo žemės sklype Žiedo g. 14 (Kad. Nr. 8170/0005:11) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Su SPAV subjektų išvadomis, SPAV atrankos dokumento ir pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo įvertinimo pažyma ir atrankos dokumentu galima susipažinti planavimo organizatoriaus – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos – interneto svetainėje.

 

PRIDEDAMA:

1. SPAV subjektų išvadų atrankos dokumento ir pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo įvertinimo pažyma

2. SPAV subjektų išvadų kopijos

3. SPAV atrankos dokumentas

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra