Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2020-02-20 Tarybos posėdis Nr. 2
Posėdžio data 2020-02-20 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Vyksta
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Rolandas Janickas

Priimtas
2 Dėl Loretos Zdanienės skyrimo į Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos direktoriaus pareigas 22527_2020-02-06 Dėl L.Zdanienės skyrimo į pareigas 22528_2020-02-06 Dėl L.Zdanienės skyrimo į pareigas Zina Kurmelienė

Priimtas
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo 22529_2020-02 dėl savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo 22530_1 priedas - PAJAMOS tarybai 22531_2 priedas - ASIGNAVIMAI  tarybai 22532_3 priedas - nepanaudota pajamų dalis tarybai 22533_4 priedas - socialinė parama mokiniams 22534_5 priedas - BĮ veiklos programos 22535_2020-02 dėl savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo 27004_3kl. Dėl savivaldybės biudžeto 2020 m. patvirtinimo_NAUJA RED 27005_3 kl. Dėl savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo_NAUJA RED 2 Kęstutis Zinkevičius
Priimtas
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo 22536_2020-02 Dėl starteginio plano_NAUJA RED 22537_2020-02 Dėl 2020–2022 m. strateginio veiklos plano 22538_2020-02 Dėl 2020–2022 m. strateginio veiklos plano 27006_4kl. Dėl strateginio veiklos plano_NAUJA RED 2 Vida Butkevičienė
Priimtas
5 Dėl ilgalaikės paskolos 22539_2020-02 dėl paskolos 22540_2020-02 dėl paskolos Vida Butkevičienė

Priimtas
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr.7-213 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų Ukmergės rajono savivaldybei ugdymo reikmėms tenkinti, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 22541_2020-02 Dėl ML tvarkos aprašo patvirtinimo -sprendimas 22542_2020-02 Dėl ML tvarkos aprašo patvirtinimo -sprendimas Vida Butkevičienė

Priimtas
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių vykdymo ataskaitos ir 2020 m. sąmatos patvirtinimo 22543_Aplinkos apsaugos programa 2020 m ir 2019 m ataskaita 2020 01 22544_Aplinkos apsaugos programa 2020 m ir 2019 m ataskaita 2020 01 Vilija Grabauskienė

Priimtas
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo 22545_2020-02-03 Dėl 2020 m. melioracijos darbų programos patvirtinimo (projektas) 22546_2020-02-03 Dėl 2020 m. melioracijos darbų programos patvirtinimo (projektas) Salvijus Stimburys

Priimtas
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalo investicijų programos patvirtinimo 22547_2020-02 Dėl Keliu kapitalo 2020 investiciju program_NAUJA RED 22548_Tar spr proj Keliu kapitalo investiciju programa 2020 22549_Programa 2020 m. ir lyginamoji medžiaga 22550_Tar spr proj Keliu kapitalo investiciju programa 2020 Gediminas Narbutas

Priimtas
10 Dėl pritarimo projekto „Liaušių kaimo bendruomenės verslo pradžia“ įgyvendinimui 22551_TS projektas 2020 Liaušių KB 22552_TS projektas 2020 Liaušių KB Lolita Gerulskienė

Priimtas
11 Dėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų tvirtinimo 22553_Tarybos sprendimo projektas_DU ir medikamentų normatyvai 22554_Aiškinamojo rašto forma PSPC naujas 22555_Tarybos sprendimo projektas_DU ir medikamentų normatyvai 27007_11 kl. Dėl PSPC normatyvų_aiškinamojo rašto NAUJA RED Inga Pračkailė

Priimtas
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 22556_Spec programos vykdymo tvarka Tarybai pilnas 22557_Spec programos vykdymo tvarka Tarybai pilnas Inga Pračkailė

Priimtas
13 Dėl pritarimo projekto „Socialinio būsto plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui 22558_2020.02.04 Dėl soc busto pletros 22559_2020.02.04 Dėl soc busto pletros 27001_13 kl. Dėl soc busto pletros_NAUJA RED Rima Boškevičienė

Priimtas
14 Dėl pavedimo savivaldybės administracijai atlikti projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas 22560_2020.02.04 Dėl užsakovo funkcijų 22561_2020.02.04 Dėl užsakovo funkcijų Rima Boškevičienė

Priimtas
15 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 22562_2020-02 Dėl turto perdavimo (ADM) (2020-02-05) 22563_2020-02 Dėl turto perdavimo (ADM) (2020-02-05) Daiva Gladkauskienė

Priimtas
16 Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį turtą Ukmergės rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 22564_2020-02 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (VRK) 22565_2020-02 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (VRK) Daiva Gladkauskienė

Priimtas
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo 22566_2020-02 Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo 22567_Dėl sav. ir soc. būsto nuomos patvirtinimo_)AVP 22568_2020-02 Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo 27008_17 kl. Dėl savivaldybės būsto ir soc. būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Priimtas
18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano pakeitimo 22569_dėl tinklo plano pakeitimo 22570_dėl tinklo plano pakeitimo 27002_18 kl. Dėl tinklo plano pakeitimo_NAUJA RED Vaidotas Kalinas

Priimtas
19 Dėl sutikimo reorganizuoti Ukmergės rajono Balelių universalų daugiafunkcį centrą prijungiant prie Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos 22571_2020-02 sprend. proj. dėl sutikimo reorganizuoti 22572_2020-02 sprend. proj. dėl sutikimo reorganizuoti Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl sutikimo reorganizuoti Ukmergės rajono Rečionių universalų daugiafunkcį centrą prijungiant prie Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ 22573_2020-02 dėl sutikimo reorganizuoti Rečionys 22574_2020-02 dėl sutikimo reorganizuoti Rečionys Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl sutikimo reorganizuoti Ukmergės r. Pabaisko pagrindinę mokyklą prijungiant prie Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos 22575_2020-02 dėl sutikimo reorganizuoti Pabaisko 22576_2020-02 dėl sutikimo reorganizuoti Pabaisko 27003_21 kl. Dėl sutikimo reorganizuoti Pabaisko pagrind_NAUJA RED Vaidotas Kalinas

Priimtas
22 Dėl sutikimo reorganizuoti Ukmergės vaikų lopšelį-darželį „Šilelis“ prijungiant prie Ukmergės Pašilės progimnazijos 22577_2020-02 dėl sutikimo reorganizuoti Šilelis 22578_2020-02 dėl sutikimo reorganizuoti Šilelis Vaidotas Kalinas

Priimtas
23 PAPILDOMI KLAUSIMAI: Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo 26999_2020-02 Dėl KPPP objektų sąrašo (Sostinės regionas) 27000_2020-02 KPPP objektu sarasas (Sostinės regionas) Gediminas Narbutas
Priimtas
24 INFORMACIJOS IR KITI KLAUSIMAI: Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2019 m. ataskaita Rima Boškevičienė

Nagrinėjamas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška