Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas 2020-10-29 Tarybos posėdis Nr. 11
Posėdžio data 2020-10-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo 24095_2020-10 Dėl Kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo 24096_2020-10 Dėl Kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo 24097_2020-10 Dėl Kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo_NAUJA RED Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl pritarimo bendradarbystės centro „Spiečius“ steigimui 24098_2020.10 Dėl bendradarbystes centro Spiečius steigimo 24099_2020.10 Dėl bendradarbystes centro Spiečius steigimo Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 24100_Tarybos sprendimo dėl  bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo projektas  24101_Tarybos sprendimo dėl  bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo projektas  Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl pritarimo Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021–2025 metų perspektyviniam vystymo planui 24102_2020-10-08 sprendimo projektas Dėl SPT 2021-2025 PP 24103_2020-10-08 sprendimo projektas Dėl SPT 2021-2025 PP Valdas Rabazauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl vėjo elektrinių išsidėstymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo 24104_2020-10 dėl Ukmergės rajono savivaldybės vėjo jėgainių specialiojo plano rengimo 24105_schemos 24106_2020-10 dėl Ukmergės rajono savivaldybės vėjo jėgainių specialiojo plano rengimo Artūras Sakalauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo patikslinto objektų sąrašo patvirtinimo (1) 24107_Tarybos spr proj 2020 m. KPPP objektų sąrašas patikslintas 1 24108_Objektų sąrašas 2020 KPPP 1459 6 LAKD patikslintas 1 24109_Tarybos spr proj 2020 m. KPPP objektų sąrašas patikslintas 1 29640_7 kl. Objektų sąrašas 2020 KPPP patikslintas 1_NAUJA RED 29641_7 kl. Objektų sąrašas 2020 KPPP patikslintas 1_NAUJA RED 2 29646_7 kl. Objektų sąrašas 2020 KPPP patikslintas 1_ NAUJA RED 3 Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo patikslinto objektų sąrašo patvirtinimo 24110_Tarybos spr proj 2020 m. KPPP objektų sąrašas Sostinės regionas patikslintas 2 24111_2020 m. KPPP objektu sarasas Sostinės regionas patikslintas  2 24112_Tarybos spr proj 2020 m. KPPP objektų sąrašas Sostinės regionas patikslintas 2 29642_8 kl. KPPP objektu sarasas (Sostinės regionas 2)_NAUJA RED Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo 24113_2020-10 Dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 24114_2020-10 priedas 2  dotacija mokymo reikmėms finansuoti 24115_2020-10 priedas 1 lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai 24116_2020-10 Dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 29648_9 kl. Dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo_NAUJA RED Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo 24117_2020-10 dėl verslo liudijimų dydžių 24118_2020-10 verslo liudijimų dydžiai 2021 24119_2020-10 dėl verslo liudijimų dydžių Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-44 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo tarybos sudarymo“ pakeitimo 24120_Dėl Švietimo tarybos sudėties pakeitimo 24121_Dėl Švietimo tarybos sudėties pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. 7-98 „Dėl švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 24122_2020-10 spr. proj. dėl darbo grupės keitimo 24123_2020-10 spr. proj. dėl darbo grupės keitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 7-145 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo 24124_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimo Nr. 7-145 pakeitimo 24125_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimo Nr. 7-145 pakeitimo 29647_13 kl. Dėl Kūno ir sporto tarybos pakeitimo_NAUJA RED Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 7-239 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo 24126_2020-10 Dėl didžiausio leistino par. skaičiaus pakeitimo 24127_2020-10 Dėl didžiausio leistino par. skaičiaus pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės vaikų lopšeliui-darželiui „Saulutė“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 24128_2020-10 Dėl turto perdavimo (l.d. Saulute) 24129_2020-10 Dėl turto perdavimo (l.d. Saulute) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės lopšeliui-daželiui „Žiogelis“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 24130_2020-10 Dėl turto perdavimo (l.d. Žiogelis) 24131_2020-10 Dėl turto perdavimo (l.d. Žiogelis) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės Pašilės progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 24132_2020-10 Dėl turto perdavimo (Pašilės progimnazija) 24133_2020-10 Dėl turto perdavimo (Pašilės progimnazija) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Ukmergės ligoninei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 24134_2020-10 Dėl turto perdavimo (Ukmergės ligonine) 24135_2020-10 Dėl turto perdavimo (Ukmergės ligonine) 29643_18 kl. Dėl turto perdavimo (Ukmergės ligonine)_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 24136_2020-10 Dėl turto perdavimo (Ukmergės PSPC) 24137_2020-10 Dėl turto perdavimo (Ukmergės PSPC) 29645_19 kl. Dėl turto perdavimo (Ukmergės PSPC)_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 7-111 „Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo 24138_2020-10 Dėl 2020-04-30 sprendimo Nr. 7-111 pakeitimo (kompiut.įranga) 24139_2020-10 Dėl 2020-04-30 sprendimo Nr. 7-111 pakeitimo (kompiut.įranga) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-179 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 24140_2020-10 Dėl  būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos kompensavimo aprašo pakeitimo 24141_2020-10 Dėl  būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos kompensavimo aprašo pakeitimo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl nuompinigių dydžio sumažinimo Ukmergės badmintono mėgėjų klubui „Muštauc“ 24142_2020-03 RT sprendimo projektas dėl nuompinigių sumažinimo Klubui Muštauc 24143_2020-03 RT sprendimo projektas dėl nuompinigių sumažinimo Klubui Muštauc 29644_22 kl. Dėl nuompinigių sumažinimo (Klubui Muštauc)_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 PAPILDOMI KLAUSIMAI: Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-196 „Dėl pritarimo projekto „Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste III etapas“ įgyvendinimui“ pakeitimo 29638_2020-10 Dėl žiedinės sankryžos projekto pakeitimo Rima Boškevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl pritarimo projekto „Kultūrinių paslaugų kūrimas ir plėtojimas ugdant gyventojų tradicines ir inovatyvias kompetencijas kaimiškose Ukmergės rajono savivaldybės teritorijose“ įgyvendinimui 29639_2020-10 Dėl Kultūros projekto Rima Boškevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 INFORMACIJOS IR KITI KLAUSIMAI: Informacija dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ teiktų rekomendacijų vykdymo Arvydas Pėšina
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška