Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 2020-09-24 Tarybos posėdis Nr. 10
Posėdžio data 2020-09-24 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl pritarimo Vilniaus regiono plėtros tarybos steigimui 24026_2020-09 Dėl pritarimo RPT steigimui ir atstovų delegavimo 24027_2020-09 Dėl pritarimo RPT steigimui ir atstovų delegavimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo 24028_20-09 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo 24029_20-09 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo 1 priedas 24030_20-09 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo 2 priedas 24031_20-09 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo 3 priedas 24032_20-09 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo 4 priedas 24033_20-09 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Artūras Sakalauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 7-149 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo 24034_Dėl 2020 m. melioracijos darbų programos pakeitimo 24035_Dėl 2020 m. melioracijos darbų programos pakeitimo Salvijus Stimburys

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl pritarimo projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas UAB „Ukmergės vandenys“ įgyvendinimui 24036_TS Saulės elektrinė_Ukmergės vandenys 24037_TS Saulės elektrinė_Ukmergės vandenys Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl pritarimo projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Ukmergės, Širvintų ir Molėtų rajonų savivaldybėse“ įgyvendinimui 24038_Visuomenės sveikatos biuras _ sprendimo projektas 24039_Visuomenės sveikatos biuras _ sprendimo projektas Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo 24040_2020-09 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 24041_2020-09 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-185 „Dėl lėšų numatymo Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato, esančio Linų g. 6, Ukmergėje, atnaujinimui (modernizavimui)“ pakeitimo 24042_2020-09  dėl lėšų numatymo pastatui Linų g. 6 24043_2020-09  dėl lėšų numatymo pastatui Linų g. 6 Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų 24044_2020-09  dėl NTM lengvatų 24045_2020-09  dėl NTM lengvatų Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn 24046_2020-09 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (NT)(Turto bankas) 24047_2020-09 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (NT)(Turto bankas) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomininkams parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 24048_2020-09 Parduodamų būstų sąrašo pakeitimas 24049_2020-09 Parduodamų būstų sąrašo pakeitimas 28348_11 kl. Dėl parduodamų būstų sąrašo pakeitimo_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-177 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 7-139 „Dėl savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo“ pakeitimo“ pakeitimo 24050_2020-09 Tarnybinių būstų fondo sąrašo pakeitimas 24051_2020-09 Tarnybinių būstų fondo sąrašo pakeitimas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl VšĮ Ukmergės ligoninės įstatų patvirtinimo 24052_Dėl Ukmergės ligoninės įstatų patvirtinimo 24053_Dėl Ukmergės ligoninės įstatų patvirtinimo 28349_13 kl. Dėl Ukmergės ligoninės įstatų patvirtinimo_NAUJA RED Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl VšĮ Ukmergės ligoninės stebėtojų tarybos narių paskyrimo 24054_DĖL VŠĮ UKMERGĖS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ PASKYRIMO 24055_DĖL VŠĮ UKMERGĖS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ PASKYRIMO 28353_14 kl. Dėl ligononės stebėtojų tarybos sudarymo_NAUJA RED Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo 24056_Dėl Ukmergės PSPC įstatų patvirtinimo 24057_Dėl Ukmergės PSPC įstatų patvirtinimo 28350_15 kl. Dėl Ukmergės PSPC įstatų patvirtinimo_NAUJA RED Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos narių paskyrimo 24058_DĖL VŠĮ UKMERGĖS PSPC STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ PASKYRIMO 24059_DĖL VŠĮ UKMERGĖS PSPC STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ PASKYRIMO Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės rajono geriausio 2020 metų mokytojo vardo suteikimo 24060_Tarybos sprendimo projektas dėl geriausio metų mokytojo vardo 2020 24061_Tarybos sprendimo projektas dėl geriausio metų mokytojo vardo 2020 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl pritarimo projekto „Socialinio emocinio ugdymo sprendimai“ įgyvendinimui 24062_Dėl pritarimo sveikatos projektui 24063_Dėl pritarimo sveikatos projektui Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 7-167 „Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2020–2021 m.m. patvirtinimo“ pakeitimo 24064_2020-09 Dėl mokinių sk._NAUJA RED 24065_Dėl ugdytinių skaičiaus 24066_Dėl ugdytinių skaičiaus Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2020–2021 m. m. patvirtinimo 24067_Dėl mokinių ir grupių sk. 2020-2021 m.m 24068_Dėl mokinių ir grupių sk. 2020-2021 m.m Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 7-175 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 24069_2020-09 Dėl stovyklų ir kitų NVŠ veiklų aprašo pakeitimo. Projektas 24070_2020-09 Dėl stovyklų ir kitų NVŠ veiklų aprašo pakeitimo. Projektas 28351_21 kl. Dėl stovyklų ir kitų NVŠ veiklų aprašo pakeitimo_NAUJA RED Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės r. Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo 24071_dėl nuostatų patvirtinimo 2020-09 24072_dėl nuostatų patvirtinimo 2020-09 28352_22 kl. Dėl Veprių mok-daugf. centro nuostatų_NAUJA RED Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. 7-8 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo 24073_2020-09 Dėl ŠKSJRK sudėties pakeitimo 24074_2020-09 Dėl ŠKSJRK sudėties pakeitimo Natalja Miklyčienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-82 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo 24075_2020-09 Dėl Kontrolės komiteto sudėties pakeitimo 24076_2020-09 Dėl Kontrolės komiteto sudėties pakeitimo Natalja Miklyčienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 PAPILDOMI KLAUSIMAI: Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 7-242 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 28338_2020-09 Dėl NVŠ aprašo pakeitimo Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 28339_2020-09 Dėl švietimo istaigų didziausio leistino pareigybių sk. Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl pritarimo Siesikų dvaro sodybos rūmų (u. k.1025) tvarkybos darbų projekto įgyvendinimui 28340_2020-09 Dėl Siesikų tvarkybos darbų 28341_27 kl. Dėl Siesikų tvarkybos darbų_Aiškinamojo rašto NAUJA RED Artūras Sakalauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl pritarimo Siesikų dvaro sodybos rūmų (u.k. 1025) sienų tapybos konservavimo - restauravimo programos įgyvendinimui 28342_2020-09 Dėl pritarimo teikti Siesikų dvaro projektą (polichromija) Artūras Sakalauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl asmenų delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegiją 28343_2020-09 Dėl delegavimo į  RPT kolegiją Rolandas Janickas
Įtrauktas į darbotvarkę
30 INFORMACIJOS IR KITI KLAUSIMAI: Informacija dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro veikos audito ataskaitos Onutė Mikelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Informacija dėl Siesikų dvare atliktų polichrominių tyrimų
Įtrauktas į darbotvarkę
32 Informacija dėl savivaldos savarankiškumo stiprinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška