Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 20 d. ir 28 d. posėdžiuose priimti sprendimai
2020-06-02

NEEILINIAME UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2020 M. GEGUŽĖS 20 D. POSĖDYJE
PRIIMTAS SPRENDIMAS 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-101

Dėl Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo.


NUOTOLINIAME UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2020 M. GEGUŽĖS 28 D. POSĖDYJE
PRIIMTI SPRENDIMAI

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-114

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. lėšų panaudojimo ataskaitos ir 2020 m. sąmatos patvirtinimo.

7-115

Dėl žemės mokesčio lengvatų.

7-116

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo.

7-117

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

7-118

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 7-124 ,,Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo“ pakeitimo.

7-119

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.

7-120

Dėl tikslinės pašalpos skyrimo.

7-121

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 7- 152 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo.

7-122

Dėl projekto „Investicijos į UAB „Narbutas International“ plėtrą 2021–2029 m.“ pripažinimo regioninės svarbos projektu.

7-123

Dėl pritarimo projekto „Baltse@nior 2.0“ veiklų įgyvendinimui.

7-124

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

7-125

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės r. Taujėnų gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

7-126

Dėl prašymo perduoti Ukmergės miesto teritorijoje esančius valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus patikėjimo teise Ukmergės rajono savivaldybei.

7-127

Dėl turto perėmimo iš likviduojamo Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro ir jo perdavimo viešajai įstaigai Jaunimo laisvalaikio centrui.

7-128

Dėl turto perėmimo iš likviduojamo Ukmergės rajono Balelių universalaus daugiafunkcio centro ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai.

7-129

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn.

7-130

Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, Ukmergės r. pripažinimo nereikalingu.

7-131

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. 7-35 „Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.

7-132

Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-133

Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Ukmergės rajone taisyklių patvirtinimo.

7-134

Dėl socialinio būsto išnuomojimo savivaldybės būsto nuomos sąlygomis.

7-135

Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

7-136

Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.

7-137

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 7-91 „Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ nereikalingo ir nenaudojamo ilgalaikio turto pardavimo taisyklių“ pripažinimo netekusiu galios.

7-138

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 7-146 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo.

7-139

Dėl Mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo.

7-140

Dėl Ukmergės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo.

7-141

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Ukmergės rajono neformaliojo švietimo mokyklose“ pakeitimo.

7-142

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020–2022 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo.

7-143

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 7-340 „Dėl Atlyginimo už neformalųjį švietimą nustatymo Ukmergės sporto centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-144

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-95 „Dėl Ukmergės meno mokyklos teikiamų neformaliojo švietimo paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-145

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo.

7-146

Dėl Ukmergės rajono kultūros ir kūrybinės veiklos skatinimo programos projektų vertinimo komisijos sudarymo.

7-147

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 7-61 „Dėl abonementinio mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose karantino laikotarpiu“ pakeitimo.

7-148

Dėl pavedimo Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai.

7-149

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 7-33 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo.

 Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisinė informacija/Teisės aktai).

________________________

 

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra