Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. posėdyje priimti sprendimai
2020-09-01

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

2020 M. RUGPJŪČIO 27 D. POSĖDYJE

PRIIMTI SPRENDIMAI

 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-178

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo.

7-179

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

7-180

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-11 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.

7-181

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-168 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

7-182

Dėl nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-183

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 7-4 „Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

7-184

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontrolieriaus, administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo.

7-185

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

7-186

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

7-187

Dėl Ukmergės rajono daugiabučių namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašo papildymo.

7-188

Dėl pritarimo projekto „Ukmergės miesto gatvių apšvietimo modernizavimas“ įgyvendinimui.

7-189

Dėl pritarimo projekto „Būstų nuotekų sistemų prijungimas prie Ukmergės m. centralizuotų buitinių nuotekų tinklų“ įgyvendinimui.

7-190

Dėl pritarimo projekto „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Kadrėnų tvenkinyje Ukmergės rajone“ įgyvendinimui

7-191

Dėl pritarimo projekto „Rytų regiono kompleksinių paslaugų centro vaikams ir atvirų erdvių šeimai sukūrimas“ įgyvendinimui

7-192

Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui.

7-193

Dėl pritarimo projekto „Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų įgyvendinimas regione“ įgyvendinimui.

7-194

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 7-146 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo.

7-195

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų kiekvienos klasės klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse 2020–2021 m. m. patikslinimo.

7-196

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėje Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2020–2021 m. m. patikslinimo.

7-197

Dėl Ukmergės sporto centro ugdymo grupių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-198

Dėl Ukmergės r. Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro stovykloje teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

7-199

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-200

Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.

7-201

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. 7-35 „Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.

7-202

Dėl turto perėmimo iš Ukmergės globos centro ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

7-203

Dėl turto perėmimo iš Ukmergės sporto centro ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

7-204

Dėl turto perdavimo Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

7-205

Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Ukmergės šeimos centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

7-206

Dėl turto perdavimo Ukmergės r. Veprių mokyklai-daugiafunkciam centrui.

7-207

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

2-208

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 7-169 „Dėl Ukmergės Senamiesčio progimnazijos turto vertės padidinimo“ pakeitimo.

7-209

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise.

7-210

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

7-211

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo Ukmergės rajono Balelių universalaus daugiafunkcio centro panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

7-212

Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo.

7-213

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-177 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 7-139 „Dėl savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo“ pakeitimo“ pakeitimo.

7-214

Dėl nekilnojamojo turto, skirto Ukmergės globos centro veiklos užtikrinimui, įsigijimo.


Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisinė informacija/Teisės aktai).

________________________

 

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra