VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ
2020-03-16

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus  4 priedu,  7.8. p., rengiamas Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Ukmergė, Pavasario skg. 12 statybos projektas

Duomenys apie projektuojamus  statinius:

Adresas: Ukmergė, Pavasario skg. 12, žemės sklypo kadastrinis Nr. 8170/0016:173,

unikalus Nr.4400-1473-8650

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis — gyvenamoji (vieno buto)

Statinio kategorija — neypatingasis

Projektuotojas: UAB „Ukmergės projektas“,  projekto vadovas Mindaugas Maskoliūnas, atestato Nr. 14554, el.p. info@ukmergesprojektas.lt, tel. 8 340  61 499

Statytojas: K.P.    

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima savivaldybės internetiniame tinklapyje www.ukmerge.lt

Informacija telefonu +370 610 46 125

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu: Kęstučio a. 4, LT 20130, Ukmergė arba  el.p. info@ukmergesprojektas.lt  iki viešo susirinkimo

Viešas susirinkimas įvyks 2020 m. balandžio  02 d.  17.00 val. Ukmergėje, Kęstučio a. 4

Projektiniai pasiųlymai

Vizualizacija

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra