Naujiena

Kraunamas elektromobilis
2023 m. Spalio 13 d.

Patvirtintas iki 2030 metų numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planas

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 7-126 patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės iki 2030 metų numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planas (toliau – Planas) (pridedama).

Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymu, Ukmergės rajono savivaldybės 2021–2027 m. strateginiu plėtros planu bei siekiant imtis priemonių, kurios skatintų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimą savivaldybėje ir sudarytų tam palankesnes sąlygas. Elektromobilių įkrovimo prieigų planas derintas su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų plano įgyvendinimu siekiama mažinti transporto sektoriaus poveikį klimatui, skatinti didesnį elektromobilių naudotojų skaičių, sukurti papildomas viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigas.

Elektromobilių įkrovimo stotelių plėtros planas (.pdf)