Tarybos opozicija

Savivaldybės tarybos opozicija – savivaldybės tarybos mažumai priklausančių ir savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, opozicinėmis pasiskelbusių savivaldybės tarybos narių frakcijų, savivaldybės tarybos narių grupių, į jokią frakciją ar grupę nesusivienijusių savivaldybės tarybos narių visuma, pateikusi savo veiklos kryptis.

Opozicija pasiskelbė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcija:

  • Audronė Augustėnienė
  • Giedrius Auglys
  • Agnė Balčiūnienė
  • Jūratė Martinkutė
  • Kęstutis Zinkevičius

Savivaldybės tarybos opozicijos lyderis – daugiau nei pusės savivaldybės tarybos narių, priklausančių savivaldybės tarybos opozicijai, savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaruotas savivaldybės tarybos opozicijai atstovaujantis tarybos narys.

Opozicijos lyderiu išrinktas Giedrius Auglys.

Opozicijos veiklos kryptys:

  • palaikyti konstruktyvius Ukmergės rajono savivaldybės tarybos daugumos rengiamus sprendimų projektus, kurie užtikrina viešąjį interesą ir skaidrumą;
  • teikti savivaldybės tarybai ir vadovybei siūlymus, sprendimų projektus, kurie prisideda prie rajono augimo ir Ukmergės rajono gyvenimo kokybės gerinimo;
  • siekti, kad Ukmergės rajono bendruomenei būtų teikiama visa informacija, susijusi su savivaldybės tarybos priimtais sprendimais ir bendruomenės nariai turėtų galimybę dalyvauti jiems svarbių Ukmergės rajono problemų sprendimo procesuose;
  • saugoti teisę į žodžio laisvę ir demokratijos principus.