Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimas

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu asmenys ir šeimos, atitinkantys šio įstatymo 8 ir 10 straipsniuose nurodytus reikalavimus bei deklaravę gyvenamąją vietą Ukmergės rajone (arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Ukmergės rajono savivaldybėje), gali pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija. Atkreipiame dėmesį, jog asmenys ir šeimos, norintys gauti Kompensaciją, neprivalo būti įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, o įrašyti į minėtą sąrašą ir gaunantys Kompensaciją, neišbraukiami iš jo.

2023 m. Ukmergės rajono savivaldybėje asmenų ir šeimų, pretenduojančių į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, turtas ir pajamos neturi viršyti šių dydžių:

Asmenų sk.

Pretenduojančių į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją

Pretenduojančių į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją

Pajamos

Turtas

Pajamos

Turtas

Vienas asm.

16642.00

20253.00

8007.00

8792.00

Dviejų ar trijų asm.

23236.00

41134.00

16642.00

17584.00

Keturių asm.

27946.00

54793.00

19468.00

35168.00

Penkių asm.

27946.00

54793.00

24335.00

43960.00

Šešių asm.

28260.00

78186.00

29202.00

52752.00

Septynių asm.

32970.00

91217.00

34069.00

61544.00

Aštuonių asm.

37680.00

104248.00

38936.00

70336.00

*(nuo 2023 m. sausio 1 d. 1 VRP – 157 Eur)

Šios Kompensacijos gali būti mokamos savivaldybės teritorijoje išsinuomojus fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybę) priklausantį būstą, pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas sudarius būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį ne trumpiau kaip vieneriems metams ir pateikus nustatytos formos prašymą.

2023 m. būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis Ukmergės rajono savivaldybėje yra:

Šeimos narių skaičius

Min. naudingas plotas 1 asmeniui, kv. m.

Maks. naudingas  plotas 1 asmeniui, kv. m.

Mažiausia kompensacijos suma šeimai, Eur

Didžiausia kompensacijos  suma šeimai, Eur

1

10,00

14,00

46,40

64,96

2

64,96

90,94

3

83,52

116,93

4

102,08

142,91

5

127,60

178,64

6

153,12

214,37

7

178,64

250,10

8

204,16

285,82