SVV rėmimo programa

Kvietimas teikti paraiškas Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo programos subsidijai gauti skelbiamas kasmet, rugsėjo-spalio mėnesiais – sekite naujienas.

Kontaktai pasiteiravimui: Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Živilė Baušienė, tel.: +370 669 40343,   + 370 340 61296, el. paštas: [email protected]

2023 m. kvietimas teikti paraiškas
https://www.ukmerge.lt/naujienos/svv-subjektai-kvieciami-teikti-paraiskas-smulkaus-ir-vidutinio-verslo-remimo-programos-dalinio-finansavimo-konkursui/

2022 m kvietimas teikti paraiškas
https://www.ukmerge.lt/naujienos/svv-subjektai-kvieciami-teikti-paraiskas-smulkaus-ir-vidutinio-verslo-remimo-fondui/

2021 m. kvietimas teikti paraiškas
https://www.ukmerge.lt/naujienos/kvieciame-teikti-paraiskas-ukmerges-rajono-smulkaus-ir-vidutinio-verslo-remimo-fondui1/


SVV rėmimo fondo lėšų pasiskirstymas pagal priemones

 2021 m. finansuotų paraiškų sąrašas

Priemonė

Pateikta paraiškų

Finansuota paraiškų

Išmokėta suma Eur

1 priemonė

1

1

490,99

2 priemonė

4

4

4529,85

3 priemonė

5

5

1882,20

4 priemonė

0

0

0

5 priemonė

10

9

6586,88

6 priemonė

2

2

524,74

7 priemonė

0

0

0

8 priemonė

7

7

13426,25

Iš viso:

29

28

27440,91

 2021 m. finansuotų paraiškų sąrašas pagal priemones

Eil. nr.

Pareiškėjas

Skirta subsidijos suma Eur

1 PRIEMONĖ

Banko palūkanų ir finansinio lizingo palūkanų SVV subjektams dalinis subsidijavimas, įgyvendinant verslo plėtros projektus

1.

UAB „Artra“

490,99

2 PRIEMONĖ

Konkurencingumo didinimo programų (inovacijų versle programų) įgyvendinimo subsidijavimas

2.

Henrikas Kononovas

2000,00

3.

UAB „Gelos“

1450,00

4.

UAB „Tavo pramoga“

650,00

5.

Vytė Žiupkienė

429,85

3 PRIEMONĖ

SVV subjektų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (perkvalifikavimo) išlaidų subsidijavimas

6.

UAB „Aestas“

700,00

7.

Ūkininkė Janina Stancikaitė-Strikienė

395,20

8.

UAB „Vensida“

418,00

9.

UAB „Daigola“

149,00

10.

MB Genmode

220,00

5 PRIEMONĖ

Viešinimo bei reklamos priemonių dalinis išlaidų subsidijavimas

11.

Irena Tijūnaitienė

1000,00

12.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialas

193,60

13.

UAB „Fintakas“

73,00

14.

Ūkininkė Janina Stancikaitė-Strikienė

1000,00

15.

UAB „Gelos“

1000,00

16.

UAB „Vensida“

730,28

17.

Vytė Žiupkienė

1000,00

18.

UAB „Akeso LT“

1000,00

19.

MB Genmode

590,00

6 PRIEMONĖ

Naujai įregistruotų SVV subjektų pradinių steigimosi išlaidų subsidijavimas

20.

UAB „Eterbit“

300,00

21.

UAB „Fintakas“

224,74

8 PRIEMONĖ

Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidos, patirtos darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms, įrangai pirkti ir montuoti dalinis/pilnas subsidijavimas

22.

UAB „Eterbit“

1799,00

23.

UAB „Vinkama“

2000,00

24.

UAB „Daigola“

2000,00

25.

UAB „Apskaita laiku“

2000,00

26.

UAB „Vensida“

1627,25

27.

MB „Ekskursantas“

2000,00

28.

MB Genmode

2000,00

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę Živilę Baušienę, tel.: +370 669 40343,   + 370 340 61296, el. paštas: [email protected]