Draudimas rūkyti daugiabučiuose namuose

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimas, kuris nustatė papildomus draudimus ir ribojimus rūkymui daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.

Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintą aprašą, daugiabučio namo gyventojas gali pareikšti prieštaravimą dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams. Pasirašytą prašymą (prieštaravimą), kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gimimo data ir deklaruota gyvenamoji vieta, asmuo pateikia Savivaldybės administracijai. Gavus asmens prašymą (prieštaravimą), Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu uždraudžia rūkyti daugiabučiame name. Jei prieštaravimą pareikš asmuo, kuris gyvens, bet nebus deklaravęs gyvenamosios vietos konkrečiame daugiabučiame name, draudimas rūkyti bus panaikintas po 6 mėnesių, jei prieštaravimą pareiškęs asmuo per 6 mėnesius nuo prieštaravimo pareiškimo dienos nedeklaruos gyvenamosios vietos tame name.

Uždraudus rūkyti daugiabučiame name, Savivaldybės administracija informuos daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotą asmenį, daugiabučio namo savininkų bendriją ar kitą už namo bendrojo naudojimo objektų valdymą atsakingą asmenį, kurie privalės informuoti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus apie nustatytą draudimą bei įrengti informacinius ženklus (.pdf).
Įspėjamas ženklas "Draudžiama rūkyti šio namo balkonuose"

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais uždrausta rūkyti daugiabučiuose namuose, skelbiami viešai teisės aktų registre www.e-tar.lt ir teisės aktuose.

  Draudimo rūkyti nesilaikantys asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį ir jiems gali būti skirtas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 90 eurų.

  Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 590 straipsnio 5 dalimi, asmenys gali pranešti policijai ar Savivaldybės administracijai apie draudimo rūkyti pažeidimus tik tame daugiabutyje, kuriame jie yra deklaravę gyvenamąją vietą. Kartu su skundu turi būti pateikti duomenys, patvirtinantys rūkymo daugiabučio namo balkone, terasoje, lodžijoje faktą ir aplinkybes.

  Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad policijos ar Savivaldybės administracijos pareigūno reikalavimu buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas turi šiam pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą). Nenurodęs asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenų, asmuo atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį ir jam gali būti skirta bauda nuo 30 iki 120 eurų.

  Daugiabučių namų, kuriuose draudžiama rūkyti (vartoti tabaką, tabako gaminius ir su jais susijusius gaminius) balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, sąrašas

  Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo data ir Nr.

  Įsakymo įsigaliojimo data

  Daugiabučio namo adresas

  2021 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 13-141 (.docx)

  Pripažintas netekusiu galios 1.2. p.p.
  2023 m. rugsėjo 4 d. Nr. 13-1253 (.pdf)  Pripažintas netekusiu galios 1.3. p. p.

  2023 m. kovo mėn. įsakymas Nr. 13-186 (.pdf) ↓ 


  2021 m. vasario 22 d.


  Įsigalioja 2023 m. rugsėjo 6 d.    Įsigalioja 2023 m. balandžio 12 d.

  Veterinarijos g. 2, Ukmergė

  V. Kudirkos skg. 25, Ukmergė

  J. Basanavičiaus g. 11, Ukmergė

  2021 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 13-589 (.docx) ↓

  2021 m. gegužės 4 d. 

   Antakalnio g. 72, Ukmergė

  2021 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. 13-735 (.docx) ↓

   2021 m. gegužės 25 d.

   Veterinarijos g. 8, Ukmergėje

  2021 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 13-856 (.docx) ↓

    2021 m. birželio  14 d. 

  Uosių g. 5, Ukmergėje 

  2021 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 13-1029 (.docx) ↓

   2021 m. liepos 8 d.

  Jaunimo g. 9, Ukmergėje 

  2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. 13-1373(.docx)↓ Pripažintas netekusiu galios

  2022 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 13-273 (.docx) ↓

  Įsigaliojo 2021 m. rugsėjo 15 d.

  Įsigalioja 2022 m. kovo 17 d.

  Kalvelių g. 4, Dainavos k.,
  Deltuvos sen., Ukmergės r. 
  NEGALIOJA

  2021 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 13-1540 (.docx)

  2021 m. spalio 11 d

  V. Kudirkos skg. 23, Ukmergėje

  2022 m. kovo 21 d. Įsakymas Nr. 13-443 (.pdf)

  2022 m. balandžio 11 d.

  Algirdų a. 5, Dainavos k., Deltuvos sen., Ukmergės r.

  2022 m. balandžio 11 d.Įsakymas Nr. 13-606 (.pdf)

  2022 m. gegužės 3 d.

  J. Basanavičiaus g. 6A, Ukmergėje

  2023 m. kovo 28 d. Įsakymas Nr. 13-529 (.pdf)

  2023 m. balandžio 19 d.

  J. Basanavičiaus g. 11, Ukmergėje

  2023 m. gegužės 16 d. Įsakymas Nr. 13-825 (.pdf)

  2023 m. birželio 6 d.

  Bažnyčios g. 6A, Ukmergėje

  2023 m. rugpjūčio 2 d. Potvarkis Nr. 9-203 (.pdf)

  2023 m. rugpjūčio 24 d.

  Dariaus ir Girėno g. 14, Ukmergėje