Gyventojų priėmimas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (VSĮ) 10 straipsnio 5 punkte nustatyta savivaldybės tarybos nario pareiga – priimti savivaldybės nuolatinius gyventojus.

Gyventojų priėmimas yra viena iš VSĮ 16 straipsnyje nustatytų savivaldybės tarybos veiklos formų. Savivaldybės tarybos veikla tarp savivaldybės tarybos posėdžių be gyventojų priėmimo taip pat tęsiama dirbant savivaldybės tarybos komitetuose, komisijose, savivaldybės kolegijoje, savivaldybės tarybos narių frakcijose, grupėse.

Atkreipiame dėmesį, kad:

  • gyventojai priimami tik iš anksto užsiregistravus grafike nurodytais kontaktais;
  • gyventojų priėmimo laikas ir vieta pagal galimybes taip pat gali būti derinami individualiai.