Žemės ūkio paslaugos


Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų priėmimas

Paraiškų teikimo pradžios data (toliau – paraiškų teikimo pradžia) nustatoma kiekvienais metais atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Paraišką galima teikti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje, seniūnijose  (atitinkamai kurioje registruotas pareiškėjo valdos centras) arba užsisakius elektroninę paslaugą Elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt. Pareiškėjas einamaisiais metais gali pateikti tik vieną paraišką.

Pateikta paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiška gali būti tikslinama. Pareiškėjo prašymu patikslinami, papildomi duomenys, įbraižomi ar perbraižomi deklaruojami žemės ūkio naudmenų ir kiti plotai, atspausdinamas prašymas pakeisti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų duomenis. Prašymą pasirašo pareiškėjas, o administracinės paslaugos teikėjas ją patvirtina, užregistruoja bei pateikia PPIS.

Administracinės paslaugos teikėjai:

Asta Dutkienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 340) 60352, (8 694) 90895
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

Neringa Adomavičienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 612) 43389
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

Rimantė Atkočiūnienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Deltuvos seniūnijoje)
Tel. (8 340) 47138, (8 616) 00720
El. p.: [email protected]
Adresas: Vytauto g. 30, 20306,
Deltuvos mstl., Ukmergės r. sav.

Teresė Naujenienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Lyduokių seniūnijoje)
Tel. (8 340) 42425, (8 619) 36596
El. p.: [email protected]
Adresas: Taikos g. 2, 20387,
Lyduokių mstl., Ukmergės r. sav.

Birutė Diliūnienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Pabaisko seniūnijoje)
Tel. (8 340) 41467
El. p.: [email protected]
Adresas: Pergalės g. 1, 20249,
Pabaisko mstl., Ukmergės r. sav.

Lina Kuodelienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Siesikų seniūnijoje)
Tel. (8 340) 46690
El. p.: [email protected]
Adresas: Draugystės g. 2., 20316,
Siesikų mstl., Ukmergės r. sav.

Algis Macijauskas
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas
(Šešuolių seniūnijoje)
Tel.: (8 340) 58944
El. p.: [email protected]
Adresas: Liepų g. 7, 20220,
Liaušių k., Ukmergės r. sav.

Jolanta Janickienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Taujėnų seniūnijoje)
Tel. (8 340) 45293
El. p.: [email protected]
Adresas: Užugirio g. 1, 20348,
Taujėnų mstl., Ukmergės r. sav.

Daiva Pečiukaitienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Veprių  ir Pivonijos seniūnijose)
Tel.  (8 340) 41185
El. p.: [email protected]
Adresas: Pergalės g. 1, 20283,
Veprių mstl., Ukmergės r. sav.

Rita Čirbienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Vidiškių seniūnijoje)
Tel. (8 340) 46253, (8 617) 31295
El.p.: [email protected]
Adresas: Ukmergės g. 23, 20359,
Vidiškių mstl., Ukmergės r. sav.

Valduonė Drobužienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Želvos seniūnijoje)
Tel. (8 340) 42123, (8 612) 03893
El.p.: [email protected]
Adresas: J. Vaišučio g. 5, 20208,
Želvos mstl., Ukmergės r. sav.

Vilma Raupelienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Žemaitkiemio seniūnijoje)
Tel. (8 340) 41936, (8 616) 75983
El. p.: [email protected]
Adresas: Dariaus ir Girėno g. 15, 20368,
Žemaitkiemio mstl., Ukmergės r. sav.

PASLAUGOS APRAŠYMAS (.docx)Žemės ūkio valdos įregistravimas, duomenų atnaujinimas, keitimas, išregistravimas

Valdą gali įregistruoti veiksnus fizinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre arba juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų  registre. Asmuo, pageidaujantis įregistruoti valdą, turi plėtoti bent vieną žemės ūkio veiklos arba alternatyviosios veiklos rūšių ir nuosavybės, Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos (panaudos) teise valdyti bent vieną nekilnojamąjį daiktą: Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą, statinį arba patalpą.

 • Valdoje tuo pačiu metu gali būti tik vienas valdytojas.
 • Tas pats asmuo tuo pačiu metu gali būti tik vienos valdos nariu (valdytoju, partneriu, valdytojo šeimos nariu).
 • Kiekvienas valdos objektas gali būti įregistruotas tik vienoje valdoje.
 • Apribojimai dėl teisinio statuso ar profesinio pasirengimo ūkininkauti netaikomi.
 • Fizinis asmuo, įregistravęs valdą Registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės.
 • Valda įregistruojama ir valdos duomenys atnaujinami toje seniūnijoje, kurios teritorijoje yra valdos centras.

Valdos valdytojas vadovauja valdoje vykdomai veiklai, atstovauja valdos partneriams ar šeimos nariams tvarkydamas su valda susijusius klausimus. Tik valdos valdytojo arba jo įgalioto asmens prašymu gali būti įregistruota arba perregistruota kito asmens vardu valda, atnaujinti valdos duomenys.

Žemės ūkio valda įregistruojama ir valdos duomenys atnaujinami toje seniūnijoje, kurios teritorijoje yra nekilnojamasis daiktas, valdytojo pasirinktas valdos centru.

Administracinės paslaugos teikėjai:

Asta Dutkienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 340) 60352, (8 694) 90895
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

Neringa Adomavičienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 612) 43389
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

Rimantė Atkočiūnienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Deltuvos seniūnijoje)
Tel. (8 340) 47138, (8 616) 00720
El. p.: [email protected]
Adresas: Vytauto g. 30, 20306,
Deltuvos mstl., Ukmergės r. sav.

Teresė Naujenienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Lyduokių seniūnijoje)
Tel. (8 340) 42425, (8 619) 36596
El. p.: [email protected]
Adresas: Taikos g. 2, 20387,
Lyduokių mstl., Ukmergės r. sav.

Birutė Diliūnienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Pabaisko seniūnijoje)
Tel. (8 340) 41467
El. p.: [email protected]
Adresas: Pergalės g. 1, 20249,
Pabaisko mstl., Ukmergės r. sav.

Lina Kuodelienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Siesikų seniūnijoje)
Tel. (8 340) 46690
El. p.: [email protected]
Adresas: Draugystės g. 2., 20316,
Siesikų mstl., Ukmergės r. sav.

Algis Macijauskas
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas
(Šešuolių seniūnijoje)
Tel.: (8 340) 58944
El. p.: [email protected]
Adresas: Liepų g. 7, 20220,
Liaušių k., Ukmergės r. sav.

Jolanta Janickienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Taujėnų seniūnijoje)
Tel. (8 340) 45293
El. p.: [email protected]
Adresas: Užugirio g. 1, 20348,
Taujėnų mstl., Ukmergės r. sav.

Daiva Pečiukaitienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Veprių  ir Pivonijos seniūnijose)
Tel.  (8 340) 41185
El. p.: [email protected]
Adresas: Pergalės g. 1, 20283,
Veprių mstl., Ukmergės r. sav.

Rita Čirbienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Vidiškių seniūnijoje)
Tel. (8 340) 46253, (8 617) 31295
El.p.: [email protected]
Adresas: Ukmergės g. 23, 20359,
Vidiškių mstl., Ukmergės r. sav.

Valduonė Drobužienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Želvos seniūnijoje)
Tel. (8 340) 42123, (8 612) 03893
El.p.: [email protected]
Adresas: J. Vaišučio g. 5, 20208,
Želvos mstl., Ukmergės r. sav.

Vilma Raupelienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Žemaitkiemio seniūnijoje)
Tel. (8 340) 41936, (8 616) 75983
El. p.: [email protected]
Adresas: Dariaus ir Girėno g. 15, 20368,
Žemaitkiemio mstl., Ukmergės r. sav.

PASLAUGOS APRAŠYMAS (.docx)

 Ūkininko ūkio įregistravimas, ūkininko pažymėjimo, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas, išregistravimas

Ūkininko ūkį registruoti gali veiksnus fizinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre. Ukmergės rajono ūkininkų ūkiai registruojami savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portale (VŪRAP).

Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis, tačiau partneriu galima būti keliuose ūkiuose.

Jeigu būsimas ūkininkas neturi žemės ūkio srities išsilavinimo ir yra jaunesnis nei 50 metų, jis privalo baigti pasiruošimo ūkininkauti kursus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą. Asmenys, norintys baigti mokymus, pateikia prašymą vienam iš profesinio mokymo teikėjų, turinčių teisę vykdyti mokymus pagal minėtą programą. Profesinio mokymo teikėjų sąrašas skelbiamas VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros interneto svetainėje www.litfood.lt. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi Ūkininkų ūkių registre ūkį registruojantiems asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos (nustatoma pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus, taip pat ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje) patirtį.

Ūkininkas ūkio veiklai naudoja nuosavybės teise turimą ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomą žemės ūkio paskirties ir (arba) miško žemę bei (arba) vandens telkinius.

Administracinės paslaugos įmokos rekvizitai:
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos kodas: 53081
Mokėjimo paskirtis: Už ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą.

Gavėjo sąskaitų Nr.:

 • LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB
 • LT32 7180 0000 0014 1038, Šiaulių bankas, AB
 • LT05 7044 0600 0788 7175, SEB bankas, AB
 • LT74 4010 0510 0132 4763, Luminor Bank, AS
 • LT78 7290 0000 0013 0151, Citadele banka, AS
 • LT42 7230 0000 0012 0025, Medicinos bankas, UAB

Įmokos suma: 12 Eur

Mokant už kitą asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, asmens kodą, vardą, pavardę.

Administracinės paslaugos teikėjas:

Asta Dutkienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 340) 60352, (8 694) 90895
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

PASLAUGOS APRAŠYMAS (.docx)Ūkininko ūkio duomenų atnaujinimas

Priėmus LR ūkininko ūkio įstatymo pataisas ir patvirtinus naują Ūkininkų ūkių registro nuostatų redakciją, nuo 2018 m. ūkininkams atsirado prievolė kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkio duomenis. Jeigu ūkio duomenys nepasikeitė, ūkininkas privalo šį faktą patvirtinti iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. Neatnaujinus ūkio duomenų daugiau negu du metus, ūkis išregistruojamas. Dėl ūkio duomenų atnaujinimo ūkininkas gali kreiptis į Ukmergės rajono  savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistus (skyriuje, seniūnijose) arba atnaujinti ūkio duomenis savarankiškai Elektroninių valdžios vartų portale www.epaslaugos.lt, prisijungęs prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.

Administracinės paslaugos teikėjai:

Asta Dutkienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 340) 60352, (8 694) 90895
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

Neringa Adomavičienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 612) 43389
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

Rimantė Atkočiūnienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Deltuvos seniūnijoje)
Tel. (8 340) 47138, (8 616) 00720
El. p.: [email protected]
Adresas: Vytauto g. 30, 20306,
Deltuvos mstl., Ukmergės r. sav.

Teresė Naujenienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Lyduokių seniūnijoje)
Tel. (8 340) 42425, (8 619) 36596
El. p.: [email protected]
Adresas: Taikos g. 2, 20387,
Lyduokių mstl., Ukmergės r. sav.

Birutė Diliūnienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Pabaisko seniūnijoje)
Tel. (8 340) 41467
El. p.: [email protected]
Adresas: Pergalės g. 1, 20249,
Pabaisko mstl., Ukmergės r. sav.

Lina Kuodelienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Siesikų seniūnijoje)
Tel. (8 340) 46690
El. p.: [email protected]
Adresas: Draugystės g. 2., 20316,
Siesikų mstl., Ukmergės r. sav.

Algis Macijauskas
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas
(Šešuolių seniūnijoje)
Tel.: (8 340) 58944
El. p.: [email protected]
Adresas: Liepų g. 7, 20220,
Liaušių k., Ukmergės r. sav.

Jolanta Janickienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Taujėnų seniūnijoje)
Tel. (8 340) 45293
El. p.: [email protected]
Adresas: Užugirio g. 1, 20348,
Taujėnų mstl., Ukmergės r. sav.

Daiva Pečiukaitienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Veprių  ir Pivonijos seniūnijose)
Tel.  (8 340) 41185
El. p.: [email protected]
Adresas: Pergalės g. 1, 20283,
Veprių mstl., Ukmergės r. sav.

Rita Čirbienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Vidiškių seniūnijoje)
Tel. (8 340) 46253, (8 617) 31295
El.p.: [email protected]
Adresas: Ukmergės g. 23, 20359,
Vidiškių mstl., Ukmergės r. sav.

Valduonė Drobužienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Želvos seniūnijoje)
Tel. (8 340) 42123, (8 612) 03893
El.p.: [email protected]
Adresas: J. Vaišučio g. 5, 20208,
Želvos mstl., Ukmergės r. sav.

Vilma Raupelienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Žemaitkiemio seniūnijoje)
Tel. (8 340) 41936, (8 616) 75983
El. p.: [email protected]
Adresas: Dariaus ir Girėno g. 15, 20368,
Žemaitkiemio mstl., Ukmergės r. sav.

PASLAUGOS APRAŠYMAS (.docx)Pažymų apie europinio dydžio vienetą (EDV) ir valdos ekonominį dydį (VED) išdavimas

Paslauga skirta žemės ūkio valdų savininkams norintiems sužinoti valdos įvertinimą ekonominio dydžio vienetais (EDV), nuo kurių priklauso visų ūkininko mokamų mokesčių dydžiai. Žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis priklauso nuo deklaruotų pasėlių rūšių bei ploto ir nuo Ūkinių gyvūnų registre registruotų gyvūnų.

Produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED) – piniginiais vienetais išreikštas rodiklis, kuriuo apibūdinamas žemės ūkio valdos dydis ir kuris yra lygus valdos visos produkcijos standartinės vertės ir valdos pajamų, gautų už paslaugas žemės ūkiui, sumai. Nuo kurio priklauso galimybė dalyvauti atitinkamose paramos programose.

Asmeniui pageidaujant gauti išrašą apie EDV ar VED Ukmergės rajono  savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistai (skyriuje, seniūnijose) pagal pateiktą asmens dokumentą patikrina asmens tapatybę ir nesant neatitikimų, išduoda VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių administracinėje programoje (VŪRAP) suformuotą pažymą.

Administracinės paslaugos teikėjai:

Asta Dutkienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 340) 60352, (8 694) 90895
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

Neringa Adomavičienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 612) 43389
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

Rimantė Atkočiūnienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Deltuvos seniūnijoje)
Tel. (8 340) 47138, (8 616) 00720
El. p.: [email protected]
Adresas: Vytauto g. 30, 20306,
Deltuvos mstl., Ukmergės r. sav.

Teresė Naujenienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Lyduokių seniūnijoje)
Tel. (8 340) 42425, (8 619) 36596
El. p.: [email protected]
Adresas: Taikos g. 2, 20387,
Lyduokių mstl., Ukmergės r. sav.

Birutė Diliūnienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Pabaisko seniūnijoje)
Tel. (8 340) 41467
El. p.: [email protected]
Adresas: Pergalės g. 1, 20249,
Pabaisko mstl., Ukmergės r. sav.

Lina Kuodelienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Siesikų seniūnijoje)
Tel. (8 340) 46690
El. p.: [email protected]
Adresas: Draugystės g. 2., 20316,
Siesikų mstl., Ukmergės r. sav.

Algis Macijauskas
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas
(Šešuolių seniūnijoje)
Tel.: (8 340) 58944
El. p.: [email protected]
Adresas: Liepų g. 7, 20220,
Liaušių k., Ukmergės r. sav.

Jolanta Janickienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Taujėnų seniūnijoje)
Tel. (8 340) 45293
El. p.: [email protected]
Adresas: Užugirio g. 1, 20348,
Taujėnų mstl., Ukmergės r. sav.

Daiva Pečiukaitienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Veprių  ir Pivonijos seniūnijose)
Tel.  (8 340) 41185
El. p.: [email protected]
Adresas: Pergalės g. 1, 20283,
Veprių mstl., Ukmergės r. sav.

Rita Čirbienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Vidiškių seniūnijoje)
Tel. (8 340) 46253, (8 617) 31295
El.p.: [email protected]
Adresas: Ukmergės g. 23, 20359,
Vidiškių mstl., Ukmergės r. sav.

Valduonė Drobužienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Želvos seniūnijoje)
Tel. (8 340) 42123, (8 612) 03893
El.p.: [email protected]
Adresas: J. Vaišučio g. 5, 20208,
Želvos mstl., Ukmergės r. sav.

Vilma Raupelienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
(Žemaitkiemio seniūnijoje)
Tel. (8 340) 41936, (8 616) 75983
El. p.: [email protected]
Adresas: Dariaus ir Girėno g. 15, 20368,
Žemaitkiemio mstl., Ukmergės r. sav.

PASLAUGOS APRAŠYMAS (.docx)Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, registro duomenų keitimas

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimo, išregistravimo, registro duomenų keitimo paslauga teikiama fiziniams, juridiniams asmenims arba jų atstovams, turintiems įstatymų nustatyta tvarka išduotus įgaliojimus, įregistruoti išduodant registracijos liudijimus, valstybinio numerio ženklus jų turimiems ar įsigytiems traktoriams, savaeigėms žemės ūkio ir kitoms savaeigėms mašinoms, kurių variklio galia viršija 8 kW, taip pat jų priekaboms ir puspriekabėms.

Paslaugos teikėjas tikrina dokumentus, jų teisėtumą. Registravimo taisyklių nustatyta tvarka tikrina, kad registruoti pateikti duomenys atitiktų duomenis pateiktuose dokumentuose ir registruojamų mašinų techninius ir eksploatacinius duomenis. Faktiniai duomenys tikrinami mašinų buvimo vietoje.

Administracinės paslaugos įmokos rekvizitai:
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos kodas: 53081
Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo sąskaitų Nr.:

LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB
LT32 7180 0000 0014 1038, Šiaulių bankas, AB
LT05 7044 0600 0788 7175, SEB bankas, AB
LT74 4010 0510 0132 4763, Luminor Bank, AS
LT78 7290 0000 0013 0151, Citadele banka, AS
LT42 7230 0000 0012 0025, Medicinos bankas, UAB

Mokėjimo paskirtis ir mokesčio suma:

 • „Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimas“ – 4,20 Eur;
 • „Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimas“ – 10,00 Eur;
 • „Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimas“ – 17,00 Eur;
 • „Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimas“ – 7,50 Eur;
 • „Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimas Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre“ – 15,00 Eur.

Mokant už kitą asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, asmens kodą, vardą, pavardę.

Administracinės paslaugos teikėjas:

Roma Milvydienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 665) 54566
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė

PASLAUGOS APRAŠYMAS (.docx)Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninės apžiūros atlikimo ir techninės apžiūros talono išdavimas

Paslauga skirta juridinių ir fizinių asmenų įregistruotų traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninei apžiūrai atlikti.

Techninės apžiūros tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių ir kitos technikos techninę būklę, siekti, kad eksploatuojama technika nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai.

Techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai, technikos buvimo vietoje, išskyrus naujus traktorius, kurie nuo pirmos traktoriaus registracijos datos trejus metus eksploatuojami be techninės apžiūros. Eksploatuoti traktorius ir kt. techniką, kuriai neatlikta techninė apžiūra, draudžiama.

Administracinės paslaugos įmokos rekvizitai:
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos kodas: 53081
Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo sąskaitų Nr.:

LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB
LT32 7180 0000 0014 1038, Šiaulių bankas, AB
LT05 7044 0600 0788 7175, SEB bankas, AB
LT74 4010 0510 0132 4763, Luminor Bank, AS
LT78 7290 0000 0013 0151, Citadele banka, AS
LT42 7230 0000 0012 0025, Medicinos bankas, UAB

Mokėjimo paskirtis ir mokesčio suma:

 • „Traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninė apžiūra“ – 6,80 Eur;
 • „Traktoriaus priekabos techninė apžiūra“ – 5,50 Eur;
 • Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką papildomai imama 9,90 Eur;
 • Valstybės rinkliava už pirmąją vietinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus;

Mokant už kitą asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, asmens kodą, vardą, pavardę.

Administracinės paslaugos teikėjas:

Roma Milvydienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 665) 54566
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė

PASLAUGOS APRAŠYMAS (.docx)

 Melioracijos statinių techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Pareiškėjui pateikus prašymą išduodamos techninių dokumentų kopijos ir kita informacija apie jo žemėje esančius melioracijos statinius.

Administracinės paslaugos teikėjai:

Daiva Židonienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tel. (8 340) 60349, (8 615) 59159
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė

Raimondas Puodžiūnas
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas
Tel. (8 340) 60265, (8 698) 46227
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė

PASLAUGOS APRAŠYMAS (.docx)Prašymo forma (.pdf)
Techninių sąlygų projektavimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Technines sąlygas privalo gauti visi juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoja kelius, geležinkelius, požemines komunikacijas, dujotiekius, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas ir kitus įrenginius bei statinius Lietuvos Respublikoje melioruotoje žemėje ir  kaimo vietovėje.

Techninių sąlygų galiojimo laikas – 5 metai, jei statybą leidžiantis dokumentas negautas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, techninės sąlygos galioja iki statybos užbaigimo procedūrų užbaigimo dienos.

Administracinės paslaugos teikėjai:

Daiva Židonienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tel. (8 340) 60349, (8 615) 59159
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė

Raimondas Puodžiūnas
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas
Tel. (8 340) 60265, (8 698) 46227
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė

PASLAUGOS APRAŠYMAS (.docx)Prašymo forma (.pdf)
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas ir rekonstrukcija

Melioruotos žemės savininkai ar kiti jos naudotojai gali teikti prašymus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto. Sudaryta komisija įvertina melioracijos tinklų gedimus, surašo apžiūros aktus.

Privačioje žemėje esančių drenažo rinktuvų remontas atliekamas, kai rinktuvų skersmuo yra lygus ar didesnis kaip 12,5 cm.

Avarinių gedimų nustatymai suderinami su VĮ Valstybės žemės fondu. Drenažo remonto darbai atliekami gavus finansavimą iš valstybės biudžeto. Tik gavus finansavimą užsakoma techninė dokumentacija, atliekami remonto darbai, užtikrinama darbų vykdymo kokybė. Įvykdžius darbus, objektas priimamas eksploatuoti. Pagerėja melioracijos tinklų veikimas ir žemės ūkio naudmenų našumas.

Administracinės paslaugos teikėjai:

Daiva Židonienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tel. (8 340) 60349, (8 615) 59159
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė

Raimondas Puodžiūnas
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas
Tel. (8 340) 60265, (8 698) 46227
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė

PASLAUGOS APRAŠYMAS (.docx)Prašymo forma (.pdf)
Techninių sąlygų miško įveisimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Mišką leidžiama sodinti paliekant neapsodintus ruožus 15 m. nuo griovio briaunos ir po 15 m. į abi puses nuo valstybei nuosavybės teise priklausančių arba į juos įsijungiančių kito naudotojo drenažo rinktuvų.

Savininkas pageidaujantis įveisti mišką žemės sklypo plotuose, įtrauktuose į melioruotos žemės apskaitą, turi pateikti prašymą Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriui.

Prašymas išnagrinėjamas, įvertinama miško įveisimo galimybė šiame plote, nepažeidžiant gretimų nusausintų žemės sklypų naudotojų interesų. Esant galimybei melioruotą plotą apsodinti mišku, išduodama drenažu arba grioviais nusausinto ploto plano M 1:2000 ištrauka ir techninės sąlygos dėl šio ploto apsodinimo arba motyvuotai atsisakoma jas išduoti.

Techninės sąlygos išduodamas tiesiogiai atvykus į Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrių bei pateikus prašymą arba gavėjo nurodymu tiesiogiai perduodamos Nacionalinės žemėtvarkos tarnybos prie žemės ūkio ministerijos skyriui.

Administracinės paslaugos teikėjai:

Daiva Židonienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tel. (8 340) 60349, (8 615) 59159
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė

Raimondas Puodžiūnas
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas
Tel. (8 340) 60265, (8 698) 46227
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė

PASLAUGOS APRAŠYMAS (.docx)Prašymo forma (.pdf)
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, miškui, hidrotechnikos įrenginiams įvertinimas

Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkams, valdytojams ir naudotojams dėl žemės ūkio pasėlių, miško ir hidrotechnikos įrenginių pakenkimo atlygina medžioklės plotų naudotojas šiais atvejais, kai:

 • žalos žemės ūkio pasėliams ar hidrotechnikos įrenginiams padaro kanopiniai žvėrys ar bebrai, jeigu juos medžioti nėra uždrausta ištisus metus;
 • kanopiniai žvėrys ar bebrai padaro žalos miškui, jeigu juos medžioti nėra uždrausta ištisus metus ir jeigu pagal Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų patvirtintą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodiką apskaičiuota stipriai pažeistų bei žuvusių tikslinės rūšies medelių jaunuolynuose dalis viršija 20 procentų arba vyresnio amžiaus medynuose stipriai pažeistų perspektyvių tikslinės rūšies medžių dalis viršija 10 procentų ir jeigu neįvykdomi žvėrių, kurių sumedžiojimas yra limituojamas, sumedžiojimo limitai.

Žala atlyginama Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nustatyta tvarka valstybės vardu, kai:

 • žalą padarė medžiojamieji gyvūnai, kuriuos medžioti yra uždrausta ištisus metus;
 • žalą ūkiniams gyvūnams padarė vilkai.

Apie laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą privaloma informuoti atitinkamą seniūniją:

-      pasėlių sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkai, valdytojai ar naudotojai raštiškai ir nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, privalo pateikti prašymą.

-      ūkinių gyvūnų savininkai, pastebėję, kad ūkiniams gyvūnams yra padaryta medžiojamųjų gyvūnų žala, raštiškai ir nedelsdami pateikia atitinkamai seniūnijai, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, prašymą.

-      miško sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkai, valdytojai ar naudotojai raštiškai ir nedelsdami pateikia atitinkamai seniūnijai, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, prašymą. 

Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala neatlyginama, jeigu ji padaryta žemės sklypuose, kuriuose jų savininkas uždraudė medžioti.

Administracinės paslaugos teikėjai:

Asta Dutkienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 340) 60352, (8 694) 90895
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

Neringa Adomavičienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 612) 43389
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

Gintaras Radzevičius
Ukmergės r. sav. administracijos Deltuvos seniūnijos seniūnas
Tel. (8 340) 47131, (8 618) 52567
El. paštas: [email protected]
Adresas: Vytauto g. 30, 20306,
Deltuvos mstl., Ukmergės r. sav.

Vytautas Toliūnas
Ukmergės r. sav. administracijos Lyduokių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 340) 42425, (8 656) 53203
El. paštas: [email protected]
Adresas: Taikos g. 2, 20387,
Lyduokių mstl., Ukmergės r. sav. 

Renatas Kolka
Ukmergės r. sav. administracijos Pabaisko seniūnijos seniūnas
Tel: (8 340) 41466; (8 619) 76899
El. paštas: [email protected]
Adresas: Pergalės g. 1, 20249,
Pabaisko mstl., Ukmergės r. sav. 

Violeta Kvirienė
Ukmergės r. sav. administracijos Pivonijos seniūnijos seniūnė
Tel. (8 340) 51642, (8 656) 53204,
El. paštas: [email protected]
Adresas: Vytauto g. 39, LT-20113 Ukmergė

Rūta Žižienė
Ukmergės r. sav. administracijos Siesikų seniūnijos seniūnė
Tel. (8 340) 46468, (8 656) 53205
El. paštas: [email protected]
Adresas: Draugystės g. 2., 20316,
Siesikų mstl., Ukmergės r. sav.

Jolanta Lukšienė
Ukmergės r. sav. administracijos Šešuolių seniūnijos senūnė
Tel.: (8 340) 41754, (8 698) 37331
El. paštas: [email protected]
Adresas: Liepų g. 7, 20220,
Liaušių k., Ukmergės r. sav.

Elvyra Tulušienė
Ukmergės r. sav. administracijos Taujėnų seniūnijos seniūnė
Tel: (8 340) 45293, (8 656) 53207
El.paštas: [email protected]
Adresas: Užugirio g. 1, 20348,
Taujėnų mstl., Ukmergės r. sav.

Dalia Radzevičienė
Ukmergės r. sav. administracijos Veprių seniūnijos seniūnė
Tel. (8 340) 41185, (8 610) 35031
El. paštas: [email protected]
Adresas: Pergalės g. 1, 20283,
Veprių mstl., Ukmergės r. sav.

Virgilijus Štaras
Ukmergės r. sav. administracijos Vidiškių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 340) 46133, (8 698) 83073
El.paštas: [email protected] , [email protected]
Adresas: Ukmergės g. 23, 20359,
Vidiškių mstl., Ukmergės r. sav.

Saulius Rutavičius
Ukmergės r. sav. administracijos Želvos seniūnijos seniūnas
Tel.: (8 340) 42223, (8 656) 53235
El.paštas: [email protected]
Adresas: J. Vaišučio g. 5, 20208,
Želvos mstl., Ukmergės r. sav.

Rita Mikutienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemaitkiemio seniūnijos seniūnė
Tel.: (8 340) 41936, (8 656) 53208
El.paštas: [email protected]
Adresas: Dariaus ir Girėno g. 15, 20368,
Žemaitkiemio mstl., Ukmergės r. sav.Medžioklės plotų vienetų sudarymas ir jų ribų pakeitimas

Fiziniai ar juridiniai asmenys gali teikti prašymus sudaryti medžioklės plotų vienetus ir pakeisti jų ribas savivaldybės teritorijoje. Prašymus priima savivaldybės administracija. Užregistruotas prašymas teikiamas Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo komisijai (toliau - Komisija), kuri priima ir nagrinėja pasiūlymus dėl medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo. Komisija  priima sprendimą dėl medžioklės plotų vieneto ribų nustatymo, parengia preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų keitimo projektą. Patvirtintą projektą Komisija pateikia savivaldybės administracijai, Aplinkos apsaugos departamentui prie aplinkos  apsaugos departamentui ir medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų keitimo iniciatoriui.

Administracinės paslaugos teikėjas:

Medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti komisija

Kontaktiniai asmenys:

Salvijus Stimburys
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas
Tel. (8 340) 60320, (8 656) 53201
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

Neringa Adomavičienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 612) 43389
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

PASLAUGOS APRAŠYMAS (.docx)Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priėmimas

Parama už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą) skiriama bičių laikytojams, kurie:

 • nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių (ne daugiau kaip 150 bičių šeimų). Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnaujinti kasmet prieš teikdami paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo pasikeitė laikomų bičių šeimų skaičius, per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jie privalo pranešti teritoriniam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skyriui pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą. Bičių laikytojams, laikantiems daugiau kaip 150 bičių šeimų, parama neskiriama;
 • yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojai arba partneriai;
 • turi įprastinio, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus;
 • turi sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus (ekologinės gamybos ūkio savininkams).

Paramos paraiškų priėmimo terminas – einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai). Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentu. Savivaldybės administracija, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paramos paraiškos priėmimo. Paramos paraiškos ir prašymai, pateikti po einamųjų metų rugsėjo 29 d., nepriimami.

Administracinės paslaugos teikėjai:
Neringa Adomavičienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 612) 43389
El. p.: [email protected],
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė 

Asta Dutkienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 340) 60352, (8 694) 90895
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

PASLAUGOS APRAŠYMAS (.docx)Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos priėmimas

Fiziniai ar juridiniai asmenys (toliau – Gamintojai), gaminantys pieną, pieno produktus pardavimui ar teikiantys juos tiesiogiai vartoti privalo pateikti metinę pieno ir pieno produktų tiesiogiai vartoti deklaraciją Pieno apskaitos informacinėje sistemoje (PAIS).

Gamintojas privalo:

 • būti žemės ūkio valdos valdytojas arba partneris;
 • turėti pieninių karvių, įregistruotų Ūkinių gyvūnų registre savo vardu;
 • tvarkyti ūkinių gyvūnų apskaitą;
 • deklaruoti pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto ir (arba) atiduoto tiesiogiai vartoti bei likusio nepanaudoto pieno ir (arba) pieno produktų kiekius, jei pieną ir (arba) pieno produktus parduoda ar atiduoda tiesiogiai vartoti;
 • būti registruotas arba patvirtintas vadovaujantis Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu.

Gamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ir (arba) pieno produktus teikia deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje, o turintys galimybę naudotis elektronine bankininkyste gali jungtis prie PAIS interneto svetainėje www.vic.lt ir patys užpildyti deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį (įvesti nurodytus elektroninius deklaracijos duomenis, juos sutikrinti bei patvirtinti deklaracijos pateikimą). Deklaracija laikoma pateikta tik ją patvirtinus.

Administracinės paslaugos teikėjas:

Asta Dutkienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 340) 60352, (8 694) 90895
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

PASLAUGOS APRAŠYMAS (.docx)Prašymų grąžinti dalį draudimo įmokų už ūkinius gyvūnus bei pasėlius ir augalus priėmimas ir administravimas

Paramos už ūkinių gyvūnų draudimo įmokų gražinimą gali kreiptis žemės ūkio veiklos subjektas, kuris:

 • laiko ūkinius gyvūnus, kurie yra įregistruoti jo vardu Ūkinių gyvūnų registre Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 3D-234) nustatyta tvarka;
 • yra savo vardu kaip valdos valdytojas įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Tinkamos finansuoti išlaidos – pagal Taisyklių reikalavimus atitinkančią draudimo sutartį pareiškėjo sumokėta draudimo įmonei visa draudimo įmokos suma, kuri:

 • pagrįsta išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalais arba nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis;
 • apmokėta ne anksčiau kaip po paramos paraiškos pateikimo savivaldybei;
 • neviršija galutinės pagal draudimo sutartį mokėtinos draudimo įmokos sumos.

Kvietimus teikti paramos paraiškas skelbia Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Pagal priemonės veiklos sritį kompensuojama 70 proc. sumokėtos draudimo įmokos sumos.

Pagal vieną draudimo sutartį pareiškėjas teikia vieną paramos paraišką. Teikiamų paramos paraiškų skaičius neribojamas.

Paramos paraiška pateikiama prieš patiriant draudimo įmokų sumokėjimo draudimo įmonei išlaidas savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, paslaugos teikėjui asmeniškai, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu, elektroniniu paštu.

Paramos už pasėlių ir augalų, auginamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, draudimo, nuo iššalimo ir (arba) sausros, įmokų gražinimą gali kreiptis žemės ūkio veiklos subjektai:

 • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą.

Tinkamos finansuoti išlaidos – visa draudimo įmokos suma pagal šių Taisyklių reikalavimus atitinkančią draudimo sutartį, sumokėta draudimo įmonei:

 • faktiškai patirtos ir pagrįstos dokumentų originalais arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis;
 • patirtos ne anksčiau kaip nuo paramos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos;
 • patirtos, atsiskaitant su draudimo įmonėmis, per finansų įstaigas.

Kvietimus teikti paramos paraiškas skelbia Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA)  Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Pagal priemonės veiklos sritį, nepaisant to, įvyko draudžiamasis įvykis ar ne, pareiškėjui, apdraudusiam pasėlius ir (arba) augalus nuo iššalimo ir (arba) sausros, kai draudžiamasi nuo didesnių kaip 20 proc. produkcijos nuostolių, kompensuojama iki 70 proc. draudimo įmokos sumos, atsižvelgiant į didžiausiuosius draudimo įmokų įkainius 1 ha deklaruoto ploto pagal pasėlių ir (arba) augalų rūšis (sąrašas nurodytas 1 priede), kurie nustatomi atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

Paramos paraiška pateikiama prieš patiriant draudimo įmokų sumokėjimo draudimo įmonei išlaidas savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, paslaugos teikėjui asmeniškai, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu, elektroniniu paštu.

Administracinės paslaugos teikėjas:

Asta Dutkienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 340) 60352, (8 694) 90895
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

PASLAUGOS APRAŠYMAS (.docx)Dalies palūkanų sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas

Pagalba teikiama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš finansų įstaigų paskolas investicijoms finansuoti ir (ar) perkantiems turtą finansine nuoma (lizingu) iš finansinės nuomos (lizingo) bendrovių be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti.

Pagal Taisykles pagalba teikiama, jeigu:

 • pareiškėjas atitinka mažoms ar vidutinėms įmonėms reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede nustatytus kriterijus;
 • pareiškėjas nėra sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje;
 • pareiškėjas (fizinis asmuo) ir jo sutuoktinis nedalyvauja ir nėra dalyvavę įgyvendinant Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
 • pareiškėjas nėra gavęs pagalbos, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka. Pagal Taisykles pagalba teikiama:
 • už pareiškėjų imamas iš finansų įstaigų paskolas investicijoms finansuoti ar iš finansinės nuomos (lizingo) bendrovių finansine nuoma (lizingu) perkamą turtą, kuriems neteikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones;
 • jei pareiškėjui nėra suteikta (pagal priimtą sprendimą planuojama suteikti) parama iš kitų nacionalinių programų ar Europos Sąjungos fondų palūkanų daliai, kuriai prašoma skirti pagalbą pagal Taisykles, kompensuoti;
 • su sąlyga, kad paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nurodyta investicijoms finansuoti skirta suma sutarties galiojimo laikotarpiu nebus didinama;
 • jei paskola investicijoms finansuoti nėra suteikta pagal įsakymą Nr. 3D-193.

Investicijomis turi būti siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų:

 • gerinti bendrus ūkio veiklos rezultatus ir tvarumą, visų pirma, mažinant gamybos sąnaudas arba gerinant ir perorientuojant gamybą;
 • gerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas arba gyvūnų gerovės standartus, su sąlyga, kad susijusiomis investicijomis laikomasi griežtesnių standartų nei galiojantieji Europos Sąjungos standartai;
 • sukurti ir gerinti su ūkio plėtra, pritaikymu ir modernizavimu susijusią infrastruktūrą;
 • įgyvendinti su agrarine aplinkosauga ir klimato kaita susijusius tikslus.

Administracinės paslaugos teikėjas:

Asta Dutkienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 340) 60352, (8 694) 90895
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

PASLAUGOS APRAŠYMAS (.docx)Konsultavimas dėl tautinio paveldo produkto sertifikavimo

Konsultuojama tautinio paveldo produkto sertifikavimo klausimais. Paklausimai apie sertifikavimo galimybes siunčiami elektroniniu būdu. Atsakoma elektroniniu būdu. Esant pageidavimui, konsultacijos gali būti teikiamos tiesiogiai.

Administracinės paslaugos teikėjas:

Neringa Adomavičienė
Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 612) 43389
El. p.: [email protected]
Adresas: Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

PASLAUGOS APRAŠYMAS (.docx)