Projekto „Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas“ (Nr. 07-015-P-0001)

  • Titulinis
  • Projekto „Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas“ (Nr. 07-015-P-0001)

Projekto „Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas“ (Nr. 07-015-P-0001) tikslas - kompetencijų ugdymas ir visuomenės informuotumo didinimas lygių galimybių, lyčių lygybės srityje Lietuvoje

Tikslinės grupės:

- savivaldybių merai, vicemerai (savivaldybių merų pavaduotojai), savivaldybių administracijų ir jų filialų darbuotojai;
- lygių galimybių, lyčių lygybės koordinatoriai, užtikrinantys horizontaliosios politikos įgyvendinimą;
- visuomenė.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

  • savivaldybių merų, vicemerų (savivaldybių merų pavaduotojų), savivaldybių administracijų ir jų filialų darbuotojų kompetencijų ugdymas lygių galimybių bei lyčių lygybės srityje;
  • koordinatorių modelio išbandymas ir koordinatorių kompetencijų ugdymas;
  • komunikacinės kampanijos, nukreiptos į lyčių stereotipus

Projekto pradžia – 2024 m. kovo 18 d.

Projekto trukmė – 24 mėn.

Projekto partneriai:

  • Ukmergės rajono savivaldybės administracija
  • Jonavos rajono savivaldybės administracija
  • Panevėžio miesto savivaldybės administracija
  • Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
  • Molėtų rajono savivaldybės administracija

Projekto apimtis – iki 2026 m. kompetencijų ugdymo veiklose sudalyvaus 1 623 asmenys. Iš jų 85 proc. baigę dalyvauti veiklose, įgys kompetencijų moterų ir vyrų lygybės bei apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje srityje. Taip pat, iki 2026 m. bus įgyvendintos 2 komunikacinės kampanijos.

Projekto finansavimo suma – 941 062,00 Eurų.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.