Melioracijos griovių ir juose esančių statinių, Ukmergės r. sav. Vidiškių sen. Bimūnų k., Šaukavos k., Tvarkų k., Deltuvos sen., Grizikų k., Milašiūnų k., Jakutiškių k., Siesikų sen. Naujasėdžių k., Geratiškių, k., Šiliūnų k., Meškučių k., Tulpiakiemio k.

  • Titulinis
  • Melioracijos griovių ir juose esančių statinių, Ukmergės r. sav. Vidiškių sen. Bimūnų k., Šaukavos k., Tvarkų k., Deltuvos sen., Grizikų k., Milašiūnų k., Jakutiškių k., Siesikų sen. Naujasėdžių k., Geratiškių, k., Šiliūnų k., Meškučių k., Tulpiakiemio k.

 


Projekto pavadinimas:

Melioracijos griovių ir juose esančių statinių, Ukmergės r. sav. Vidiškių sen. Bimūnų k., Šaukavos k., Tvarkų k., Deltuvos sen., Grizikų k., Milašiūnų k., Jakutiškių k., Siesikų sen. Naujasėdžių k., Geratiškių, k., Šiliūnų k., Meškučių k., Tulpiakiemio k. rekonstravimas

Priemonė:

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinė priemonė „Investicijos į melioracijos sistemas“

Projekto vykdytojas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2024 m.

veiklų pabaiga:

2025 m.

Projekto vertė:

461 532 Eur

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos:

128 997,85 Eur

Valstybės biudžeto prisidėjimas:

170 997,15 Eur

Savivaldybės prisidėjimas:

161 537 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Valstybės biudžeto lėšos ir savivaldybės prisidėjimas

Projekto tikslas:

Rekonstruoti esamas melioracijos sistemas, sudarant galimybes ūkiams didinti žemės ūkio veiklos produktyvumą bei tuo pat metu užtikrinti tvarią gamtos išteklių apsaugą nuo taršiųjų medžiagų išplovimo, diegiant reguliuojamą drenažą.

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama pagerinti rekonstruojamų melioracijos griovių būklę, pašalinti griovių apatinėje dalyje esančias sąnašas, atstatyti griovių dugno projektines altitudes, atstatyti nuslinkusius šlaitus, pašalinti jų slinkimą įtakojančias kliūtis, išvalyti ir atnaujinti pralaidas, užtikrinti tinkamą vandens pratekėjimą, įdiegti aplinkosaugines priemones.

Projekto rezultatas:

Projekto įgyvendinimas turės teigiamos įtakos dirbamų ūkininkų žemių būklei, tvariai aplinkos apsaugos plėtrai ir teigiamai prisidės prie bendrosios žemės ūkio politikos tikslų.

Asmuo kontaktams:

Vitalija Žiūrienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja tel. 0 667 54527, [email protected]