Naujiena

Susitikimo akimirka
2023 m. Lapkričio 20 d.

Aptarti senjorų globos namų statybos Ukmergėje planai

Praeitą savaitę Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas, vicemeras Eugenijus Kuodelis, administracijos direktorė Inga Pračkailė ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Asta Leonavičienė susitiko su prancūzų prekės ženklo „Senior group“ Lietuvoje veikiančios VšĮ „Senior Group Lietuva“ direktore Daiva Grikšiene ir Panevėžio padalinio socialine darbuotoja Rima Pagužinskiene.

Susitikimo metu aptarta senyvo amžiaus žmonių patekimo į jiems skirtus globos namus Ukmergės rajone problema – yra susidariusios eilės, taip pat buvo diskutuota apie poreikį Ukmergėje statyti senjorų globos instituciją.

Viešnios pristatė tai, kuo VšĮ „Senior Group Lietuva“ teikiamos paslaugos skiriasi nuo kitų senjorų globos paslaugas teikiančių įmonių, aptartos ir galimos tokios įstaigos statybos vietos Ukmergėje.

Esminiu skirtumu nuo kitų senyvo amžiaus žmonių globos paslaugas teikiančių įmonių įvardintas senjorų apgyvendinimas kompaktiškuose vieno aukšto, komfortiškai įrengtuose karkasiniuose namukuose, kur viename bute gyvena po 5-7 žmones. Tokiu būdu atsisakoma ligoninės principo ir sudaromos sąlygos senoliams gyventi tarsi šeimoje – išvengiant dažnų susitikimų su nepažįstamais žmonėmis, pastatų su ilgais koridoriais bei liftais, kurie dažnai senesnius žmones vargina ir gąsdina. Savivaldybės vadovai palaikė pristatytą idėją ir užtikrino, kad padės visais rūpimais klausimais.

Tokie senelių namai jau veikia Panevėžyje ir, pasak D. Grikšienės, labai pasiteisino ir greitai užsipildė norinčiais ten gyventi.

Šiuo metu VšĮ „Senior Group Lietuva“ ieško maždaug hektaro dydžio žemės sklypo arba patalpų Ukmergės rajone, kurias galima būtų pritaikyti ir įkurti socialinės globos namus senyvo amžiaus ar negalią turintiems asmenims. Pagal minėtos įmonės verslo modelį, radus tinkamą vietą, statybos įvyktų per 8 mėnesius.

VšĮ „Senior Group Lietuva“ Ukmergės rajone šiuo metu daugiau nei 10-čiai asmenų teikia pagalbos į namus ir 2-iems – dienos socialinės globos paslaugas. Esant poreikiui planuojama šių paslaugų mastą ateityje plėsti. Įmonė taip pat bendradarbiauja su Ukmergės socialinių paslaugų centru, padeda jiems atlikti pacientų poreikių vertinimą.

Primename, kad su prancūzų prekės ženklo „Senior group“, Lietuvoje veikiančia Všį „Senior Group Lietuva“ susitarimo memorandumas dėl senyvo amžiaus žmonėms skirtų socialinės globos namų statybos ir atitinkamų paslaugų teikimo buvo pasirašytas 2023 m. kovo 21 dieną. Šis memorandumas užtikrina, kad savivaldybės atstovai bendradarbiaus su minėta įmone, teiks informaciją apie tam tikrų paslaugų trūkumą, svarstys paslaugų plėtros galimybes.

Pagrindinė VšĮ „Senior Group Lietuva“ įmonių veikla – institucinė ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, taip pat socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims namuose.

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus informacija

Chrisijos Kvietkauskienės nuotraukos


Galerija