Naujiena

2023 m. Sausio 4 d.

Dėl UAB „Adretas“ planuojamos ūkinės veiklos

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo MB „Aplinkosaugos sprendimai“ parengtą UAB „Adretas“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – atliekų tvarkymas, Deltuvos g. 35A, Ukmergė, informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija).

- PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Adretas“;
- PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV), pavadinimas: atliekų tvarkymas;
- PŪV vieta: Deltuvos g. 35A, Ukmergė.;
- Atrankos informacija paskelbta: https://drive.google.com/file/d/1OuVZc7t4fTMNu5UUeOVIlrJv8tAM5ISJ/view  nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 m. > Vilniaus regionas (50);

Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).