Naujiena

Susirinkimo dalyviai
2024 m. Vasario 14 d.

Diskutuota apie poreikį steigti Savivaldybės energijos bendriją

Vasario 12 dieną Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorė Inga Pračkailė susitiko su darbo grupe energetikos klausimams spręsti, kurią sudaro UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Ukmergės butų ūkis“, UAB „Ukmergės vandenys“ ir UAB „Ukmergės autobusų parkas“ atstovai bei Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai ir darbuotojai.

Šis susitikimas inicijuotas aptarti poreikį energetinės bendrijos steigimui po to, kai Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pakeitė finansavimo sąlygas savivaldybių energijos bendrijų kūrimui ir nustatė, kad bendrijų nariais gali tapti ir Savivaldybei pavaldžios įmonės.

Jo metu I. Pračkailė pristatė finansines priemones savivaldybių energijos bendrijų steigimo skatinimui, buvo aptartas Savivaldybių skolinimosi Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (AIEB) projektams poreikių bei fiskalinės erdvės prisidėti prie jų įgyvendinimo vertinimas.

Vėliau vyko diskusija dėl poreikio energijos bendrijos steigimui. Darbo grupė svarstė, kad Savivaldybės energijos bendrijos steigimas padidintų Ukmergės rajono įmonių, vartojančių didelį kiekį elektros energijos, energetinę nepriklausomybę, tačiau taip pat būtų didelis finansinis įsipareigojimas. Kadangi energijos bendrijos steigimo ir galimų įgyvendinti energetinę nepriklausomybę didinančių projektų finansavimo sąlygos bei atsiperkamumas yra sudėtingi, nuspręsta artimiausiu metu inicijuoti darbo grupės narių susitikimą su Energetikos ministerijos atstovais, labiau įsivertinti finansavimo sąlygas ir galimą investicijų grąžą.

AIEB – Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytus kriterijus atitinkantis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kuris nuosavybės teise valdo ir plėtoja energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybos įrenginius ir turi teisę juose gaminti energiją, ją vartoti, kaupti energijos kaupimo įrenginiuose ir (ar) parduoti ir kuriam šio įstatymo nustatyta tvarka suteikiamas atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusas.

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus informacija
Chrisijos Kvietkauskienės nuotraukos

 


Galerija