Naujiena

2024 m. Sausio 3 d.

Etikos komisijos posėdis – sausio 10 d. 14 val.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Tarybos narių posėdžių lankomumo.
Pranešėja – Danutė Užkurėlytė, Etikos komisijos narė.

2. Dėl Etikos komisijos 2023 m. veiklos ataskaitos.
Pranešėjas – Giedrius Auglys, Etikos komisijos pirmininkas.

3. Kiti klausimai.

 

Komisijos pirmininkas                                   Giedrius Auglys

_________________

Posėdis vyks savivaldybės administracijos posėdžių salėje (I a.)