Naujiena

2023 m. Sausio 17 d.

Etikos komisijos posėdis – sausio 25 d. 13 val.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Tarybos narių posėdžių lankomumo.
Pranešėja – Audronė Augustėnienė, Etikos komisijos narė.

2. Dėl Etikos komisijos 2022 m. veiklos ataskaitos.
Pranešėja – Angelė Jokubynienė, Etikos komisijos pirmininkė.

3. Kiti klausimai.

 

Komisijos pirmininkė                                     Angelė Jokubynienė                        

____________________________

Posėdis vyks savivaldybės administracijos posėdžių salėje (I a.)