Naujiena

2023 m. Sausio 30 d.

Informacija apie pakeistus teritorijos prie Deltuvos g., A. Smetonos g. ir Kauno g. detaliojo plano sprendinius

Atsižvelgus į derinančių institucijų pastabas, buvo pataisyti Teritorijos prie Deltuvos g., A. Smetonos g. ir Kauno g. detaliojo plano  sprendiniai:

  • Papildytas sprendinių aiškinamasis raštas Gelmių apsaugos skyriumi. Aiškinamajame rašte ir brėžinyje (reglamentų lentelėje) visiems sklypams papildomai įrašyta specialioji žemės naudojimo sąlyga - Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis).
  • Pagrindiniame brėžinyje patikslinti atstumai nuo planuojamos automobilių aikštelės iki artimiausių gyvenamųjų namų. Aiškinamajame rašte papildytas Sveikatos apsaugos skyrius.
  • Aiškinamajame rašte ir brėžinyje (reglamentų lentelėje) patikslinti sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 užstatymo tankio, intensyvumo, aukščio reglamentai (vertės nebeapvalinamos kaip tai rekomenduojama Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijoje), pridedami pagrindžiantys skaičiavimai. Pakeistas sklypo Nr. 1 užstatymo tipas iš perimetrinio į komponentinį. Aiškinamasis raštas papildytas skyriumi Urbanistine analize/Sprendinių pagrindimas, kuriame taip pat pateiktos teritorijos užstatymo vizualizacijos bei Kauno g. išklotinė su perspektyviniu užstatymu.

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: teritorija Ukmergėje  tarp Deltuvos g., A. Smetonos g. ir Kauno g. Bendras teritorijos plotas apie 1,3548 ha (13548 m2).

Planavimo pagrindas:  Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 13-82 „Dėl leidimo rengti teritorijos tarp Deltuvos g., A. Smetonos g. ir Kauno g. detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Kęstučio g. 3, LT-20114, Ukmergė, tel. 8-340 60302, el. p.: [email protected]

Planavimo iniciatorius: UAB „Ukmergė GM“,  juridinio asmens kodas 305905765, buveinės adresas K. Donelaičio g. 3A-2, Vilnius.

Detaliojo plano rengėjas: MB „Archus“, juridinio asmens kodas 304080819, buveinės adresas Laisvės pr. 60-1107, Vilnius. Informaciją teikia architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el. p.: [email protected]

Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima:

  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-81-22-215);
  • Ukmergės rajono savivaldybės tinklalapyje ukmerge.lt .