Naujiena

2024 m. Vasario 12 d.

Informacija apie parengtus gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastato ir pagalbinio ūkio pastato, Paupio g. 6, Ukmergėje, rekonstravimo projektinius pasiūlymus

INFORMACIJA APIE VIEŠINAMUS STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“   nuostatomis, parengti „GYVENAMOSIOS (VIENO BUTO) PASKIRTIES PASTATO IR PAGALBINIO ŪKIO PASTATO, PAUPIO G.6, UKMERGĖJE, SUPAPRASTINTAS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS “ projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas: PAUPIO G. 6, UKMERGĖJE, kad. skl. 8170/0011:123

Statybos rūšis: rekonstravimas.

Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai), pagalbinio ūkio pastatas.

Projektinius pasiūlymas parengusio projektuotojo duomenys:

MB "Archasas", į. k. 304398191, adresas  Spaustuvininkų g. 11, Kaunas tel. Nr.: +370 600 81416 , el. p.: [email protected]

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architektai (autoriai): MB "Archasas", į. k. 304398191,  adresas  Spaustuvininkų g. 11, Kaunas Projekto vadovas: PV Ramūnas Buitkus, atest. Nr. A1132/0869

Kontaktinė informacija: tel. Nr.: +370 600 81416 , el. p.: [email protected]

Statytojas: A.B., E.B.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

Ukmergės rajono  miesto savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt ir MB "Archasas", patalpose, adresu Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, tel. Nr. +370 600 81416.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2024 m. vasario 12 d. iki 2024 m. kovo 1 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00 val. (prieš atvykstant reikia susiderinti laiką telefonu arba parašant el. laišką,).

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti: projektuotojui elektroniniu paštu: [email protected] iki 2024-03-01 (iki viešo susirinkimo pabaigos).

Atstovai teikdami pasiūlymus turi nurodyti:

  • vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
  • pasiūlymo teikimo datą;
  • informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas projektinių pasiūlymų sprendinių aptarimas vyks 2024 m. kovo 1 d., 15 .00 val. nuotoliniu būdu, prisijungus prie susitikimo savo kompiuteryje arba mobiliojoje programėlėje:

Join Zoom Meeting

Susirinkimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/75438039936?pwd=pxskbLFiphbLgbAuWkE6mRiDUZatRB.1

Projektiniai pasiūlymai (.pdf)
Projektinių pasiūlymų vizualizacija (.pdf)