Naujiena

2024 m. Vasario 6 d.

Informacija apie parengtus valstybinės reikšmės kelio jungties nuo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 231 iki Ukmergės m. sankryžos statybos projektinius pasiūlymus

Statinio statybvietės adresas, geografinės koordinatės: Valstybinės reikšmės kelio jungties nuo krašto kelio Nr. 231 Vytinė – Vaitkuškis – Ukmergė sankryžos 5,152 km iki Ukmergės m. Kauno ir Žiedo g.

Projektuojamo kelio ruožo pradžia (Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94): 550078, 6121279.

Projektuojamo kelio ruožo pabaiga (Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94): 547312, 6123156.

Žemės sklypų unikalūs Nr.: 4400-5821-4843, 4400-5821-4687, 4400-5727-4338, 4400-5729-8120, 4400-5729-0974, 4400-5731-5610

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės kiti transporto statiniai.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas. Paskirtis: kita. Būdas: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: projektuotojas – AB „HISK“, S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys. Statinio projekto vadovė Toma Krištapaitienė, el. pašto adresas: [email protected], tel. +370 61262118.

Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, el. paštas [email protected], tel. +370523 29 600.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: iš anksto suderinus susitikimo laiką telefonu +37061262118, projektuotojo buveinėje adresu Kuršių g. 2F, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. arba Ukmergės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje adresu www.ukmerge.lt iki 2024-02-26.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: informacija priimama elektroniniu paštu [email protected] iki 2024-02-26.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

          – fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas,

          – juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas,

          – pasiūlymo teikimo data,

          – informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): viešasis susirinkimas, organizuojamas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu 2024-02-26 nuo 17:00 val.

Susirinkimo transliacijos prisijungimo adresas: https://msteams.link/N512

Projektiniai pasiūlymai (.pdf)

Projektinių pasiūlymų vaizdinė medžiaga (.pdf)