Naujiena

2022 m. Gruodžio 16 d.

Informacija apie viešinamus statinio projektinius pasiūlymus

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti Negyvenamosios kultūros paskirties pastato-bibliotekos, Dvaro g. 2, Laumėnų k., Želvos sen., Ukmergės raj. Sav., neatliekant statybos darbų, paskirties keitimo projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas:

„KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO  DVARO G.2, LAUMĖNŲ K., ŽELVOS SEN., UKMERGĖS R.SAV., NEATLIEKANT STATYBOS DARBŲ, PASKIRTIES KEITIMO PROJEKTAS“
Statinio paskirtis:
Esama paskirtis – kultūros, būsima paskirtis – gyvenamoji (vienbutis gyvenamasis namas);

Statinio adresas – Dvaro g. 2, Laumėnų k., Želvos sen., Ukmergės raj. Sav.,

Žemės sklypo kadastrinis – sklypas nesuformuotas. Statinio koordinates: x=6117075; y=572985
Ramūno Apalainio individuali įmonė, į/k-252083330, tel. 861410191, el. p. [email protected];
Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo:
PV   Ramūnas Apalainis. el. p. [email protected];


Statytojas: I.D. ir K.D.

 Susipažinti su projektiniai pasiūlymais galima iki 2023 m. sausio 03 d., adresu Vilnius, Klaipėdos g. 5-3, darbo dienomis, laiką suderinus nurodytu telefono numeriu, bei Ukmergės savivaldybės internetiniame puslapyje

Pasiūlymų pateikimo tvarka: visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus raštu, adresu:   Vilnius, Klaipėdos g. 5-3, arba el. p. [email protected]. Pasiūlymus galima teikti iki 2023 m. sausio  03 d.

Visuomenės atstovai teikdami pasiūlymus turi nurodyti:

Vardą, Pavardę (įmonės pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; pasiūlymo teikimo data; Informaciją ir teisines aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas

Viešo susirinkimo duomenys:
Data: 2023 m. sausio 03d.  Laikas: 16.00 val.
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu - tiesiogine transliacija internetu, kurios metu bus galima teikti pasiūlymus ir pastabas.

Adresas: https://us04web.zoom.us/j/7228970453?pwd=c3ZiV3lIQ0swbkI2VzE4YjBWeWk3UT09

Meeting ID: 722 897 0453
Passcode: 2RHjVE 

 Projektiniai pasiūlymai (.pdf)