Naujiena

2023 m. Sausio 4 d.

„Informacinis pranešimas apie parengtus kitos paskirties inžinerinio statinio (1700 kWp galios saulės fotovoltinės elektrinės) statybos adresu S. Daukanto g. 24, Ukmergė projektinius pasiūlymus“

Objekto pavadinimas.
Kitos paskirties inžinerinio statinio (1700 kWp galios saulės fotovoltinės elektrinės), S. Daukanto g. 24, Ukmergė, Ukmergės r. sav., statybos projektas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris.

Daukanto g. 24,, Ukmergė, Ukmergės r. sav., žemės sklypo kad. 8170/0001:16 Ukmergės m. k. v.,
Lakštingalų g. 3, Ukmergė, Ukmergės r. sav., žemės sklypo kad. 8170/0001:15 Ukmergės m. k. v.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija.
Kitos paskirties inžinerinis statinys – saulės elektrinė.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas.
Paskirtis – kita, būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris.

MB Esrova, Parko g. 53-11, LT37321 Panevėžys, projekto vadovas Kęstutis Savickas, el. p.: [email protected], tel. +370 620 73185.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

UAB “UKMERGĖS ŠILUMA”, Šviesos g. 17, LT-20177 Ukmergė, tel. +370 340 65212 .

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas.

Su parengtais pasiūlymais galima susipažinti iki 2023-01-20, Ukmergė, Kęstučio a. 3, tel. +370 620 73185, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.ir  www.ukmerge.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2023-01-20 16.00 val., el. p.: [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas).
Viešasis susirinkimas vyks 2023 m. sausio 20 d., 17:00 val.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu: https://teams.live.com/meet/9483649407461

Projektiniai pasiūlimai (.pdf)
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (.pdf)