Naujiena

2024 m. Sausio 26 d.

Informacinis pranešimas apie parengtus kitos paskirties inžinerinio statinio, saulės elektrinės 2, Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Miliaučiznos k., statybos projektinius pasiūlymus

SKELBIMAS DĖL KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO, SAULĖS ELEKTRINĖS, PROJEKTAVIMO VIEŠINIMO

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio, saulės elektrinės, Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Miliaučiznos k., statybos projektas.

Numatyta nauja kitos paskirties inžinerinio statinio, saulės elektrinės statyba Pivonijos seniūnijoje.
STATINIŲ APIBŪDINIMAS
Statytojas: UAB "Relektra"

Numatyta kitos paskirties statinio saulės elektrinės nauja statyba Pivonijos seniūnijoje.
Statybos rūšis: nauja statyba.
Statinio būsima kategorija: neypatingas statinys.
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys.
Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai.
Kito statinio pogrupis pagal paskirtį: saulės elektrinė.
Saulės elektrinės konstrukcijų aukštis su fotoelementais iki 5 m.
Leistina generuoti galia, kW: 4330 kW.

Registro Nr.: 44/2798673
Žemės sklypo adresas: Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Miliaučiznos k.
Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-5904-6852
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas:
8101/0004:224 Antakalnio k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio.
Žemės sklypų naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Žemės sklypo plotas: 6.0674 ha.

Žemės naudojimo paskirtis ir būdas keičiami nebus vadovaujantis LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO  straipsnio Nr. 49, dalimi Nr. 3.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Elektros tinklų projektai“ į/k 305172989, Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius,  įgaliotas asmuo - Paulius Žymančius el. p.: [email protected], tel.: 8 603 50352.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Relektra“ į/k  158893183, Vytenio g. 46, LT-03229, Vilnius tel.: 8 698 33069.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Ukmergės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.ukmerge.lt ir Kaunas, Europos pr. 118, tel.: 8 603 50352, iki 2024-02-13 (darbo dienomis  9 iki 16 val.)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Atskiru raštu iki 2024-02-13 d. elektroninio pašto adresu [email protected].

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2024-02-14 d. 15:30. Seniūnijos patalpose Ukmergė, Vytauto g. 39. Taip pat su galimybe prisijungti nuotoliniu būdu, transliacijos nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/5519203877 

Prisijungus „chat“ laukelyje prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. – kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį;
Susirinkime pagal STR 1.04.04:2017  bus daromas garso/(vaizdo neprivalomas) įrašas. O nuotoliniu būdu vaizdo ir garso.

Projektiniai pasiūlymai (.pdf)
Vaizdinė informacija (.pdf)