Naujiena

2023 m. Lapkričio 8 d.

Informacinis pranešimas apie parengtus prekybos paskirties pastato Žiedo g. 1, Ukmergėje, paprastojo remonto, keičiant paskirtį į prekybos ir kitą (lošimo automatų saloną) projektinius pasiūlymus

Projekto pavadinimas
Prekybos paskirties pastato Žiedo g. 1, Ukmergėje, paprastojo remonto projektas keičiant paskirtį į prekybos ir kitą (lošimo automatų saloną)

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Ukmergė, Žiedo g. 1
Žemės sklypo kad. Nr. 8170/0013:56                          
Pastato unik. Nr. 4400-1179-2482

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Žemės sklypas pagrindinė naudojimo paskirtis:           kita
Žemės sklypo naudojimo būdas:                                  komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama pastato pagrindinė naudojimo paskirtis:           prekybos
Formuojamo turtinio vieneto Nr. 1 pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos
Formuojamo turtinio vieneto Nr. 2 pagrindinė naudojimo paskirtis: kita (lošimo automatų salonas)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Pažangios architektūrinės mintys“
Gintautas Pamerneckis, el. paštas: [email protected], tel.: 868117771

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
Statytojas:    UAB "EECP Retail Properties II"
Adresas:       Ozo g. 25, Vilnius             
tel.:               8 5 2526444
el. paštas: [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Ukmergės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje: www.ukmerge.lt
Vasario 16-osios g. 2-1, Vilnius, 10:00-16:00 val., darbo dienomis, iki 2023-11-28, tel.: 868117771

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki:                                2023-11-28
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti el. paštu:                       [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
2023 -11-28 d. 16:00 val., transliacija internetiniu adresu, jungiantis programa ZOOM per nuorodą:
https://us04web.zoom.us/j/71834559146?pwd=g3wmIHuUr7VaVKZ5iiSaUDsaF8TJbC.1

Pateikti duomenys teisingi
Gintautas Pamerneckis   

Projektiniai pasiūlymai (.pdf)
Vaizdinė informacija (.pdf)