Naujiena

2023 m. Sausio 10 d.

Informacinis pranešimas apie parengtus susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Antakalnio gatvės Ukmergės mieste, rekonstravimo projektinius pasiūlymus

Informacija apie visuomenei svarbių statinių „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Antakalnio gatvės Ukmergės mieste, rekonstravimo projektas“ rengimą bei parengtą statinio projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 bei statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriumi, 4 ir 13 priedais, Ukmergės rajono savivaldybės administracija (Statytojas) informuoja apie „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Antakalnio gatvės Ukmergės mieste, rekonstravimo projektas“ rengimą bei apie parengtus statinio projektinius pasiūlymus.

Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Antakalnio g. Ukmergės m.

Sklypo kadastrinis numeris: 8170/7001:26.

Žemės sklypo paskirtis: kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Statinio naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos (gatvės).

Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: MB 4InfraLT, buveinės adresas S. Raštikio g. 34, LT-11110 Vilnius, el. p.: [email protected].

Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono Nr.: Viačeslavas Zbrujevas, el. p.:  [email protected], tel. +370 693 66340.

Statytojas (užsakovas): Ukmergės rajono savivaldybės administracija, buveinės adresas Kęstučio a. 3, Ukmergė, el. p.: [email protected], tel. (8 340) 60314.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2023-01-10 iki 2023-01-27 adresu S. Raštikio g. 34, LT-11110 Vilnius, pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. +370 693 66340. Projektinių pasiūlymų byla laikoma aukščiau nurodytu adresu pas Projekto rengėją bei https://www.ukmerge.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu adresu S. Raštikio g. 34, LT-11110 Vilnius pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. +370 693 66340, el. p.: [email protected],.

Viešo susirinkimo data ir adresas: projektinių sprendinių pristatymas ir aptarimas su visuomenės atstovais organizuojamas nuotolinėje erdvėje.

Viešas susirinkimas vyks 2023-01-27, 15.30 val. nuotoliniu būdu.

Transliacijos nuoroda:

https://meet.google.com/wdu-qacp-zhw

Viešas susirinkimas vyks 2023-01-27. nuo 15 val. 30 min. iki 16 val. 30 min.

Viešąjį susirinkimą bus galima stebėti atvykus į savivaldybės I a. salę.

Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta:

  • Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
  • Pasiūlymo teikimo data;
  • Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Projektiniai pasiūlymai (.pdf)
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (.pdf)