Naujiena

2023 m. Sausio 23 d.

Informuojame apie parengtus paslaugų paskirties pastato Deltuvėlės k., Pabaisko sen., Ukmergės r. statybos projektinius pasiūlymus

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus  4 priedu, 6.1. p., rengiami paslaugų paskirties pastato Deltuvėlės k., Pabaisko sen., Ukmergės r.  statybos projektiniai pasiūlymai.                                                                      

Duomenys apie projektuojamą  statinį

Adresas:  Deltuvėlės k., Pabaisko sen., Ukmergės r.,  sklypo kadastrinis  Nr. 8143/0003:36.

Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis - žemės ūkio.

Naudojimo būdas - kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: paslaugų.

Projektuotojas: S. Sakalio projektavimo studija  „ SAULIUS“, projekto vadovas Saulius  Sakalis,  atestato Nr. A514, 

  1. p. [email protected], tel.: 8 611 49275.

 Statytojas: R. J., A. J.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis š. m. sausio 23 d. - vasario 10 d. 10.00-16.00 valandomis, Sodų g. 8C, Ukmergė. Informacija telefonu 8 611 49275. Ukmergės rajono savivaldybės tinklapyje http://www.ukmerge.lt

Visuomenės atstovai projektuotojui pasiūlymus raštu gali teikti el. p.: [email protected] iki viešo susirinkimo.

Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. vasario 10 d. 16.00 val. Pergalės g. 1, Pabaisko mstl., Ukmergės r., Pabaisko seniūnijos patalpose.

Projektiniai pasiūlymai (.pdf)

Projektinių pasiūlymų vaizdinė medžiaga (.pdf)