Naujiena

2023 m. Sausio 25 d.

Kaimo bendruomenines organizacijas kviečiame dalyvauti paraiškų teikime

LR Žemės ūkio ministerija nuo 2023 m. sausio 16 d. iki vasario 17 d. skelbia Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai finansuoti projektų atrankos konkursą.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-861

Paramos paraiška ir pridedami dokumentai pildomi lietuvių kalba, teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir siunčiami el.paštu [email protected]

Papildomą informaciją teikia Nacionalinė mokėjimo agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. [email protected]

Žemės ūkio ministerijos Europos sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento programos Leader ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Monika Barnackienė, tel. (8 5) 239 1128, el. p. [email protected]