Naujiena

2024 m. Sausio 15 d.

Kontrolės komiteto posėdis

Sausio 24 d. 15 val. vyks Kontrolės komiteto posėdis. 

DARBOTVARKĖ

1. Dėl 2023 m. gruodžio 28 d. rašto Nr. 40-1726 nagrinėjimo.
Pranešėjas – Kęstutis Zinkevičius, Kontrolės komiteto pirmininkas.

2. Dėl Kontrolės komiteto 2023 m. veiklos ataskaitos.
Pranešėjas – Kęstutis Zinkevičius, Kontrolės komiteto pirmininkas.

3. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkas                                      Kęstutis Zinkevičius

____________________

Posėdis vyks savivaldybės administracijos posėdžių salėje (I a.)

____________________

Stebėti posėdžius galima tiesiogiai Ukmergės rajono savivaldybės "YouTube" kanale.

Komitetų darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti suinteresuoti asmenys – raštu arba žodžiu informavus komiteto pirmininką (nesant pirmininko, pirmininko pavaduotoją) apie jo suinteresuotumą posėdyje svarstomais klausimais ir gavus sutikimą.