Naujiena

Skelbimo plakatas
2024 m. Sausio 31 d.

Kviečiame siūlyti savo idėjas!

Ukmergės rajono savivaldybės administracija kviečia gyventojus teikti idėjas dėl Ukmergės rajono savivaldybės viešųjų erdvių, įvairių laisvalaikio ar infrastruktūros elementų sukūrimo ir įgyvendinimo, kad mūsų savivaldybė taptų jaukesnė, gražesnė ir patrauklesnė tiek mums – Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams, tiek mūsų svečiams.

Gyvenamosios aplinkos gerinimo projekto idėjas, vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašu (galite rasti čia), gali teikti Ukmergės rajone gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus, nuo š.m. vasario 1 d. iki kovo 1 d.

Užpildykite Projekto idėjos pasiūlymo formą (galite rasti čia) ir pasirašytą atsiųskite mums el. paštu: [email protected], atneškite į Ukmergės rajono savivaldybės administraciją adresu: Kęstučio a. 3, Ukmergė, arba pateikite per elektroninius valdžios vartus: https://www.epaslaugos.lt/portal/business/fundingPropositions?searchId=89cd6b95-86d0-4f98-9c5d-d06ad5655150 

Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

  • prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas 15 Ukmergės rajono savivaldybės gyventojų (ne jaunesnių nei 16 metų) pritarimas projekto idėjai (forma pridedama);
  • projektas turi būti įgyvendinamas Ukmergės rajono savivaldybėje, valstybės ar savivaldybės valdomoje bendrojo naudojimo ar visuomeninės paskirties teritorijoje, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams, netrukdyti komunikacijų sistemų eksploatavimui;
  • tai turi būti viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių/kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimą, rekonstrukciją ir remontą), nekomercinis, gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas;
  • projekto idėjos sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams;
  • Išlaidų pagrįstumas turi būti realus, jei projekto idėjai įgyvendinti būtina rengti techninį projektą, techninio projekto rengimui reikalingos lėšos turi būti numatytos projekto sąmatoje.

Prie pasiūlymo taip pat pateikite patvirtinančius duomenis, kad esate ne jaunesnis nei 16 metų Ukmergės rajono savivaldybės gyventojas.

Projektų idėjų pasiūlymus vertins konsultacinė darbo grupė. Atrinktos iniciatyvos bus paskelbtos viešai ir mūsų rajono gyventojai galės balsuoti už labiausiai patinkančią iniciatyvą. Daugiausiai balsų gavusias iniciatyvas įgyvendins savivaldybės administracija. 2024 metams šiam tikslui yra numatyta 40 tūkst. eurų.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyrių, tel. 8 618 03671, el.p. [email protected].

Bendruomenės iniciatyvos: https://www.ukmerge.lt/bendruomenes-inciatyvos/