Naujiena

2024 m. Vasario 12 d.

Nevyriausybinių sporto organizacijų, įstaigų, reprezentuojančių rajoną sporto renginiuose šalyje ir užsienyje, projektų atrankos konkursas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių sporto organizacijų, įstaigų, reprezentuojančių rajoną sporto renginiuose šalyje ir užsienyje, projektų atrankos konkursą

Patvirtintos formos paraiška su lydraščiu, pasirašyta vadovo parašu,  priimama ir registruojama savivaldybės priimamajame (Kęstučio a. 3, Ukmergė, 1 kab.) nuo 2024 m. vasario 12 d. iki 2024 m. kovo 4 d. 17 val. arba el.paštu [email protected] . Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip Konkurso skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Kiekvienas klubas (įstaiga, organizacija) teikia po vieną paraišką, kurioje gali būti numatytos ir kelios veiklos.

Reikalavimai pareiškėjams:

  • paraiškas gali teikti nevyriausybinės sporto organizacijos, sporto įstaigos, registruotos ir/ar vykdančios sportinę veiklą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, ir įregistruotos VĮ Registrų centre;
  • organizacija teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikusi finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas, nėra praradusi paramos gavėjo statuso (tikrinama vadovaujantis Juridinių asmenų registro viešais duomenimis) už pastaruosius dvejus metus;
  • pareiškėjo veikla nėra sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais; pareiškėjas yra atsiskaitęs už anksčiau skirtų lėšų panaudojimą.          

Kontaktinis savivaldybės administracijos darbuotojas - Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Rasa Ragelytė-Kraucevičienė, tel. 8 340 63987, 8 614 29749, el.p. [email protected]

Dokumentai ir paraiškos forma:

Įsakymas dėl aprašo patvirtinimo (.pdf)
Paraiškos forma (.docx)