Naujiena

2023 m. Spalio 30 d.

Numatomas Kultūros paveldo departamento nuotolinis posėdis

2023 m. lapkričio 6 d. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo Kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis.

Tarp planuojamų svarstyti klausimų - Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Ukmergės senamiesčio (u. k. 17116) duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (remiantis Vertinimo tarybos 2023-09-18 bei 2023-10-02 posėdžiuose priimtais sprendimais siūloma vertingąsias savybes papildyti nauja vertingąja savybe – Antakalnio g. akmenų grindiniu, o namą Ukmergės m., Bažnyčios g. Nr. 23 žymėti urbanistinės struktūros statiniu). Statusas (u. k. 17116) –  valstybės saugomas.  

Nuoroda į darbotvarkę teikiama https://kpd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kulturos-paveldo-apskaita/nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos/antroji-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-taryba/antrosios-vertinimo-tarybos-darbotvarkes/nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-ii-2023-11-06-nuotolinis-posedis/  .

Kontaktai klausimais dėl posėdžio: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. [email protected], tel. +370 61561626.