Naujiena

2023 m. Lapkričio 10 d.

Parengti Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimo sprendiniai

Informuojame, kad yra parengti Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (Teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau – TPDR) registravimo Nr.T00083123) koregavimo (toliau – Bendrojo plano koregavimas) sprendiniai ir pradedamas jų viešinimas.

Bendrojo plano koregavimo pagrindas – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-15 įsakymas Nr. 13-451 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, kuriame nustatyti planavimo tikslai ir kuriuo patvirtinta Bendrojo plano koregavimui planavimo darbų programa. Susipažinti su Bendrojo plano koregavimo tikslais, planavimo darbų programa bei kitais parengiamojo etapo metu gautais dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje – K-RJ-81-23-228.

Planuojama teritorija: Ukmergės rajono savivaldybės Vidiškių seniūnijos Šventupės ir Naručių kaimuose esanti teritorija, kurios plotas apie 31,4 ha.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės.

Teritorijų planavimo rūšis: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo tikslai:

  1. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę;
  2. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui bei gamybinės veiklos skatinimui;
  3. nustatyti galiojančius teisės aktus atitinkančius teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus.

Planavimo organizatorius:

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Kęstučio a. 3, LT–20114 Ukmergė, tel. (8 340) 60302, faks. (8 340) 63370, el. paštas [email protected], internetinės svetainės adresas www.ukmerge.lt. Planavimo organizatoriaus kontaktinis asmuo – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas - Tadas Balžekas, tel. (8 340) 60348, el. paštas [email protected].

Bendrojo plano koregavimo rengėjas:

UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Islandijos g. 6, LT-01117 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: 8-610-62098, el. paštas: [email protected].

Susipažinimo su parengtais Bendrojo plano koregavimo sprendiniais tvarka:

Susipažinti su Bendrojo plano koregavimo parengtais sprendiniais bus galima nuo 2023 m. lapkričio 20 d. iki 2023 m. gruodžio 20 d. (imtinai) Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyriuje, adresu Kęstučio a. 3, Ukmergė, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje - K-RJ-81-23-228.

Bendrojo plano koregavimo sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2023 m. lapkričio 27 d. iki 2023 m. gruodžio 20 d. (imtinai) Ukmergės rajono savivaldybės administracijos patalpose (I-ame aukšte), adresu Kęstučio a. 3, Ukmergė.

Viešas svarstymas (susirinkimas) su visuomene įvyks 2023 m. gruodžio 21 d. 16:00 val. nuotoliniu būdu (prisijungimo prie susirinkimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2E4MWM2ZjItZjdkMi00ZjBmLTlhMjQtZDdhZDM3ZWNmZGE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277a5c9da-f389-488b-8d25-34dfd46298ee%22%2c%22Oid%22%3a%22990ef6ab-ad50-491d-98c1-30100579bc75%22%7d), taip pat susirinkime galima dalyvauti atvykstant į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos patalpas (Tarybos salę, II-ame aukšte), adresu Kęstučio a. 3, Ukmergė.

Pasiūlymų teikimo tvarka:

Pasiūlymai dėl Bendrojo plano koregavimo Planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt: TPD numeris K-RJ-81-23-228) per visą Bendrojo plano koregavimo rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos (viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu).

Aiškinamasis raštas (.pdf)
Sprendiniai 1 (.pdf)
Sprendiniai 2 (.pdf)
Sprendiniai 3 (.pdf)
Sprendiniai 4 (.pdf)
Sprendiniai 5 (.pdf)
Sprendiniai 6 (.pdf)
Sprendiniai 7 (.pdf)