Naujiena

Karvė
2024 m. Vasario 12 d.

Patvirtinti susietosios paramos už ūkinius gyvūnus dydžiai

Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinti 2023 metų susietosios pajamų paramos išmokų už mėsinį galviją, avį ir ožką dydžiai.

Išmokų dydžiai mėsinį galviją diferencijuojami pagal laikomo galvijo mėsinės veislės kraujo laipsnio dalį ir vykdytą produktyvumo tyrimą:

  • už mėsinį galviją, kurio mėsinės veislės kraujo laipsnio dalis siekia 51 ir daugiau proc. – 142,15 Eur;
  • už mėsinį galviją, kurio mėsinės veislės kraujo laipsnio dalis nesiekia 51 proc. – 76,22 Eur;
  • už mėsinį galviją, kuriam buvo vykdytas produktyvumo tyrimas – 6,00 Eur.

Išmokos avį dydis – 17,96 Eur, o ožką24,62 Eur.

Primename, jog išmokos mokamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems žemės ūkio valdų valdytojams, kurie:

  • pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) paraišką gauti paramą už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus ir paraiškoje nurodė, jog prašo skirti išmokas už visus valdoje laikomus valdos valdytojo, partnerio ar šeimos nario mėsinius galvijus, avis arba ožkas;
  • valdoje einamaisiais metais laikotarpiu nuo sausio 15 d. iki gruodžio 31 d. nepertraukiamai išlaikė ne mažiau nei 30 kalendorinių dienų iki paskutinės laikymo dienos Ūkinių gyvūnų registre  įregistruotas ir suženklintas ne jaunesnes kaip 60 kalendorinių dienų amžiaus avis ir ožkas bei ne jaunesnius nei 12 mėn. amžiaus mėsinius galvijus. Mėsiniai galvijai, avys ir ožkos turi būti Ūkinių gyvūnų registre įregistruoti iki lapkričio 30 d.

NMA išmokas už mėsinius galvijus, avis ir ožkas valdos valdytojams pradės mokėti nuo kovo 1 d.

Naudinga informacija