Naujiena

Savivaldybėje – spausdinto žodžio paroda
2023 m. Lapkričio 10 d.

Savivaldybėje – spausdinto žodžio paroda

1988 metų lapkričio 18 d. lietuvių kalba buvo pripažinta valstybine. Šiemet minime valstybinės kalbos statuso atkūrimo 35-metį.

Ta proga kartu su Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešąja biblioteka savivaldybės I aukšto salėje surengėme spausdinto žodžio parodą.

Verčiame 1988 metų „Gimtosios žemės“ komplektą... (Šį komplektą parodai paskolino  redakcija). Lapkričio 22-osios numeryje – žinutė apie Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesiją ir joje vienbalsiai priimtą įstatymą – papildyti tuometinę konstituciją 77/1 straipsniu, reglamentuojančiu lietuvių kalbos valstybinį statusą.

1989, 1990-ųjų... rajono spaudos komplektai... Prieš ir po Nepriklausomybės atkūrimo... Keičiasi temos, aktualijos...

Laikraščiai – istorijos metraštininkai,  jie atspindi gyvenimą...

Puslapiai, kuriuose spausdinamos Valstybinės kalbos aktualijos, pažymėti žymekliais, ir jie šioje parodoje svarbiausi.

O visa kita..., pasak Martyno Mažvydo, „imkit mane ir skaitykit ir tatai skaitydami permanykit“.

Šių dienų Valstybinės kalbos dalykus pristatančių lapų kitoje pusėje parašykime linkėjimus Valstybinei kalbai jos 35-mečio proga, pateikime atsakymus į ant parodos stalų padėtas užduotis...  

Tegul ši paroda būna gyva, kaip ir lietuvių kalba!

Atkreipkime dėmesį į priešais Priimamąjį esantį ekraną.

Apsilankykime puslapyje https://www.ukmerge.lt/valstybines-kalbos-prieziura-ir-kontrole/

Gerų įspūdžių!

Dalia Ivaškevičienė, Civilinės metrikacijos ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistė


Galerija