Naujiena

2023 m. Spalio 2 d.

SVV subjektai kviečiami teikti paraiškas smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos dalinio finansavimo konkursui

Ukmergės rajono savivaldybės administracija kviečia Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektus teikti paraiškas dalinio finansavimo konkursui.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 7-122.

Subsidija teikiama verslo subjektams, vykdantiems ekonominę veiklą arba teikiantiems viešąsias paslaugas verslui Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje.

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą skatinančios priemonės ir teikiamų dokumentų sąrašas nurodytas Aprašo 13 punkte.

Paraiškas prašome pateikti Savivaldybės administracijai iki š. m. spalio 13 d. 16.00 val.

Paraiška turi būti teikiama užpildyta kompiuteriu pagal nustatytą formą kartu su pridedamais dokumentais.

Projekto paraiška gali būti teikiama:

- elektronine versija el. pašto adresu - [email protected] (tik pasirašyta el.parašu).

- per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt (paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas). Kartu su Paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinamos (nuoroda prisijungimui: https://www.epaslaugos.lt/portal/business/fundingPropositions?searchId=9ba52205-dc8a-41ab-bf03-588f88dd024e)

Paprastu elektroniniu paštu ar faksu pateikti dokumentai neregistruojami ir laikoma, kad jie nebuvo gauti. Ranka užpildytos paraiškos nevertinamos.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyrių tel. 8 340 61296, 8 656 53117 Rimą Boškevičienę/  8 340 68391, 866947943 į Vaidą Skinkytę arba el. p. [email protected]

Aprašas (.pdf)
Aprašo 1 priedas (.docx)