Naujiena

2022 m. Lapkričio 9 d.

Ukmergės globos centras rūpestingai kuria namus tėvų globos namų netekusiems vaikams

Ukmergės globos centras (GC) – vienas iš 66 Lietuvoje veiklą vykdančių globos centrų, teikiančių pagalbą būsimiems ir esamiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams.

Ukmergės GC tikslas – kad vaikams, kurie laikinai ar nuolatinai netenka biologinių tėvų globos, būtų suteikta galimybė augti šeiminėje aplinkoje.

Ukmergės rajono savivaldybėje per kelerius metus buvo atlikti dideli darbai, siekiant sukurti tokią aplinką, kuri būtų palanki paslaugų gavėjams. Suremontuotas GC padalinys – įrengti kabinetai specialistams, susitikimų kambarys, konferencijų salė, virtuvė. Šios naujos patalpos sukurtos taip, kad būtų galima orientuotis į įvairiapusių paslaugų teikimo galimybes paslaugų gavėjams. Konferencijų salėje organizuojami ir vykdomi mokymai, savitarpio pagalbos grupių užsiėmimai, susitikimų kambaryje vaikai bendrauja, žaidžia su tėvais, o iš moderniai įrengtos virtuvės dažnai pasklinda kepamų pyragų aromatas.

Vienas didžiausių pasiekimų per kelerius GC veiklos metus – betarpiškas šios įstaigos specialistų bendravimas ir bendradarbiavimas su paslaugų gavėjais. GIMK ( Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa) specialistai, socialiniai darbuotojai (globos koordinatoriai) džiaugiasi santykiais tiek su budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais, tiek su prižiūrimais, globojamais (rūpinamais), įvaikintais vaikais.

„Esame įsitikinę, kad vidinė specialistų motyvacija santykių su paslaugų gavėjais puoselėjimui duoda pozityvius darbo rezultatus – vis daugiau Ukmergės rajone biologinių tėvų globos netekusių vaikų atranda namus. Kartais tie namai tampa laikinu uostu, o kartais – tvirtove, kurioje jie jaučiasi saugūs ir mylimi“,- tvirtina Ukmergės GC darbuotojai.

Rask globos konsultantą savo mieste!

Ukmergės globos centro (Vilniaus g. 87, Ukmergė) darbuotojų kontaktai:
Ramunė – tel. 8-602 12579;
Orinta – tel. 8-608 34270.

Ukmergės globos centras - Naujienos (lm.lt)