Naujiena

2024 m. Sausio 11 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis

2024 m. sausio 25 d. 10 val.  šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis.
Posėdis vyks savivaldybės administracijos posėdžių salėje (II a.).

Komitetų posėdžiai, ruošiantis Tarybos posėdžiui:

Sausio 15 d. 14.00 val.  (I a. salė)
Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas
(Svarstomas tik savivaldybės 2024 m. biudžeto projektas)

Sausio 16 d. 13.00 val.  (I a. salė)
Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

Sausio 18 d. 13.00 val.  (I a. salė)
Kaimo ir aplinkosaugos komitetas
Savivaldybės ūkio komitetas

Sausio 22 d. 14.00 val.  (I a. salė)
Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas

Darbotvarkė:

I dalis.
Tarybos posėdžiui teikiamų sprendimų projektų svarstymas.
II dalis.
Kiti klausimai (pagal poreikį).

______________________

Stebėti posėdžius galima tiesiogiai Ukmergės rajono savivaldybės "YouTube" kanale.

Komitetų darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti suinteresuoti asmenys – raštu arba žodžiu informavus komiteto pirmininką (nesant pirmininko, pirmininko pavaduotoją) apie jo suinteresuotumą posėdyje svarstomais klausimais ir gavus sutikimą.

______________________

Su Tarybos posėdžio darbotvarkės projektu susipažinti galima savivaldybės interneto svetinės skiltyje Taryba/Tarybos posėdžių darbotvarkių projektai arba atidarius šią nuorodą: https://old.ukmerge.lt/index.php?3678665271