Naujiena

2024 m. Sausio 30 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2024 M. SAUSIO 25 D. POSĖDYJE
PRIIMTI SPRENDIMAI

 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-1

Dėl maksimalaus akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros, teikiamos Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, išlaidų finansavimo dydžio nustatymo.

7-2

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-294 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

7-3

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 7-53 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kelių (gatvių) ar takų statybos, rekonstrukcijos ar remonto prioritetinio kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-4

Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Ukmergės kraštotyros muziejaus patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.

7-5

Dėl pritarimo susitarimo dėl UAB „VAATC“ 2003 m. kovo 26 d. akcininkų sutarties pakeitimo pasirašymui.

7-6

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 7-64 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

7-7

Dėl Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatų patvirtinimo.

7-8

Dėl Prekybos Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje esančiose viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.

7-9

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-1 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

7-10

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų pavirtinimo.

7-11

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.

7-12

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo.

7-13

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.

7-14

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.

7-15

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo.

7-16

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 7-6 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.

7-17

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 7-43 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

7-18

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 7-121 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-19

Dėl pritarimo projekto „Mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone“ įgyvendinimui.

7-20

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2024–2026 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

7-21

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto patvirtinimo.

7-22

Dėl pritarimo susitarimo dėl 2013 m. spalio 14 d. paskolos sutarties Nr. 2s-25/20-675 pakeitimo pasirašymui.

 Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________