Naujiena

2022 m. Gruodžio 23 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2022 M. GRUODŽIO 21 D. POSĖDYJE
PRIIMTI SPRENDIMAI

 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-270

Dėl Žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo pagal juridinių ir fizinių asmenų prašymus Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-271

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-294 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

7-272

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo.

7-273

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 7-243 „Dėl pritarimo Saulės elektrinės įrengimo, valdymo ir plėtros Ukmergės rajone investiciniam projektui ir saulės elektrinės vystytojo paskyrimo“ pakeitimo.

7-274

Dėl Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-275

Dėl Ukmergės rajono daugiabučių namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašo papildymo.

7-276

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinių kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašo patvirtinimo.

7-277

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-84 ,,Dėl VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir pavedimo administracijos direktoriui.

7-278

Dėl Trūkstamos specialybės gydytojų skatinimo dirbti Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos patvirtinimo.

7-279

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 7-5 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių sveikatos priežiūros specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-280

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų dalinio kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-281

Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų ir UAB „Ukmergės butų ūkis“ daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifų nustatymo.

7-282

Dėl nutarimo projekto teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

7-283

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kultūros tarybos nuostatų patvirtinimo.

7-284

Dėl sutikimo Ukmergės „Ryto“ specialiajai mokyklai dalyvauti specialiųjų mokyklų, pretenduojančių tapti regioniniais centrais, atrankoje ir įsipareigojimo pertvarkyti Ukmergės „Ryto“ specialiąją mokyklą į regioninį centrą.

7-285

Dėl Maitinimo organizavimo Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-286

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 7-340 „Dėl Atlyginimo už neformalųjį švietimą nustatymo Ukmergės sporto centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-287

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 7-228 „Dėl Ukmergės sporto centro plaukimo baseino teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

7-288

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 7-93 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 7-98 „Dėl pritarimo asociacijos „Ukmergės miesto vietos veiklos grupė“ steigimui“ pakeitimo“ pakeitimo.

7-289

Dėl VšĮ Ukmergės šeimos centro teikiamos psichosocialinės pagalbos kainos patvirtinimo.

7-290

Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro teikiamos asmeninės pagalbos kainos patvirtinimo ir pavedimo Ukmergės socialinių paslaugų centrui.

7-291

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 7-251 „Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo dydžių Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams nustatymo“ pakeitimo.

7-292

Dėl maksimalaus akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros, teikiamos Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, išlaidų finansavimo dydžio nustatymo.

7-293

Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-294

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. I pusmečio darbo plano patvirtinimo.

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________