Off Season Art GardeningProjektas

Off Season Art Gardening

Tikslas

Sujungti menininkus žemės meno, kraštovaizdžio architektūros ir sodo dizaino srityse su periferinių miesto ir kaimo bendruomenių auditorijomis, plėtoti tarpkultūrinę kompetenciją ir diegti didelio masto vietos žemės meno instaliacijas atviroje viešojoje erdvėje Švedijoje, Nyderlanduose ir Lietuvoje. Kiekviename mieste partneryje (Mariestad, Leeuwarden, Ukmergė) yra meninė rezidencija, kurioje 6 menininkai, po du atstovaujančius kiekvienai šaliai partnerei bei skirtingų kompetencijų, susijusių su žemės menu, kraštovaizdžio architektūra ir sodų dizainu, dirba kartu vadovaudamiesi bendros kūrybos procesu kartu su vietos piliečiais.

Siektini rezultatai

Projektas tiesiogiai prisideda prie platesnių politinių strategijų Europos lygiu („Kūrybiška Europa“, „Europa 2020“, Europos socialinė chartija), tiesiogiai perkeltos į jų vietos / regioninės politikos strategijas, kaip būdas prisidėti prie geresnio socialinio, aplinkos, ekonominio ir kultūrinio tvarumo. Europos visuomenėms ir jos piliečių socialinei gerovei naudojant meną ir kultūrą kaip priemones pažangai skatinti.

Partneriai

Mariestado savivaldybė - Švedija.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija - Lietuva.

Šiovdė universitetas – Švedija.

Sense of Place – Nyderlandai.

Įgyvendinimo laikotarpis

2018–2021

Projekto vertė Eur

420 653,00

Savivaldybės lėšos

22 950,00