Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB „Vilkmergės klinika“

  • Titulinis
  • Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB „Vilkmergės klinika“
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB „Vilkmergės klinika“

Projektas

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB „Vilkmergės klinika“ NR. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0036 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

Tikslas

Pagerinti UAB „Vilkmergės klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei didinti jų prieinamumą.

Siektini rezultatai

Projekto metu siekiama užtikrinti UAB „Vilkmergės klinika“ infrastruktūrą, atnaujinant patalpas, pritaikant ir įsigyjant įrangą, reikalingą pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

Įgyvendinimo laikotarpis

2019–2020

Projekto vertė Eur

37 308,00

Savivaldybės lėšos

2 799,00